Algemeen bestuurslid met ruime bestuurlijke ervaring | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Algemeen bestuurslid met ruime bestuurlijke ervaring

ALGEMEEN BESTUURSLID MET RUIME BESTUURLIJKE ERVARING

Geplaatst op 18 september 2017

De Parkinson Vereniging is een middelgrote patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. De vereniging, die gevestigd is te Bunnik, telt zo’n 9.000 leden. Hiervan zetten ruim 500 mensen zich in als vrijwilliger. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Vanwege het aanstaande vertrek van een bestuurslid is de Parkinson Vereniging op zoek naar:  

EEN ALGEMEEN BESTUURSLID MET RUIME BESTUURLIJKE ERVARING (M/V)

De functie
Een bestuurslid is medeverantwoordelijk voor een goed bestuur van de vereniging. De gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid wordt onder meer gedragen voor:

  • Het realiseren van de ambities en doelstellingen en het bewaken van de positionering van de vereniging zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan.

  • Het stimuleren en bewaken van de transparantie van de vereniging voor leden en externe belanghebbenden met het oog op maatschappelijke verantwoording en draagvlak.

Wie zoeken wij?
Een bestuurslid van de Parkinson Vereniging heeft visie op en interesse in het beleid van een professionele (patiënten)vereniging. Daarnaast heeft hij/zij relevante bestuurlijke ervaring (een must) en stelt hij/zij zich zowel binnen als buiten het bestuur op als een echte teamplayer.

In de statuten is vastgelegd dat tenminste drie van de zeven bestuursleden de ziekte van Parkinson moeten hebben. Voor de vacante functie zijn wij, gezien de huidige bestuurssamenstelling, op zoek naar een bestuurslid die niet zelf de ziekte van Parkinson heeft. Het streven is om het nieuwe bestuurslid eind november a.s. voor te dragen voor benoeming door de Algemenen Ledenvergadering.

Een bestuurslid is, naast de circa zes bestuursvergaderingen die er jaarlijks plaatsvinden, gemiddeld een halve dag per maand beschikbaar voor verenigingsactiviteiten, zoals regionale bijeenkomsten en themadagen. Reis- en onkosten worden op basis van declaratie vergoed. 

Interesse?
Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan uw CV inclusief een korte motivatie per e-mail naar bestuur@parkinson-vereniging.nl. Wij verzoeken u uiterlijk 22 december uw belangstelling kenbaar te maken. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris van de vereniging Raymond W. Ronkes: 06- 53817931.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap