Onderwijsdeskundige | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Onderwijsdeskundige

Vacature: Onderwijsdeskundige 

Geplaatst op 21 april 2017

De Parkinson Vereniging zoekt per direct een onderwijsdeskundige die op projectbasis de cursus ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij!’ kan herschrijven. Doel van deze opdracht is om de cursus, die ontwikkeld is in 1997, te moderniseren en te actualiseren.

Beschrijving van de Parkinson Vereniging en de projectgroep ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij!’(PHJAE):
De Parkinson Vereniging is een landelijke organisatie die is opgericht voor iedereen die met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme te maken heeft. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en voorzieningen aangeboden om steun te bieden. Hiervoor bestaan er een aantal projectgroepen, zo ook de projectgroep PHJAE. Deze projectgroep heeft als taak het ontwikkelen, uitvoeren en in stand houden van de cursus ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij’. De projectgroep heeft als doel het aanbod en de kwaliteit van de cursus te waarborgen. Vanuit deze projectgroep is het plan ontstaan om de cursus te herschrijven, vooral met het doel om het materiaal te actualiseren en digitaliseren. Het streven is om in het najaar van 2017 de herziening gereed te hebben en door middel van een pilot de vernieuwde cursus te testen en eventueel aan te passen.

Beschrijving van de cursus PHJAE:
De cursus ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij!’ is een cognitieve training voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het heeft als doel bewust worden en onderkennen van cognitieve klachten om vervolgens handvatten te krijgen om er beter mee om te gaan. De cursus bestaat op dit moment uit 15 bijeenkomsten van elk 2 uur. In de cursus komen 6 probleemvelden aan bod, namelijk: ordenen, aandacht en concentratie, schakelen, teksten lezen, communicatie en geheugen.

De cursus wordt gegeven door twee personen: iemand mét de ziekte van Parkinson, die fungeert als ervaringsdeskundige, en iemand zonder de ziekte van Parkinson, die affiniteit heeft met het geven van trainingen. In elke bijeenkomst worden er theorie en oefeningen gegeven en ook thuis kan er geoefend worden.

Door middel van een enquête is geïnventariseerd welke aanpassingen er gedaan zouden moeten worden.

Aspecten die aangepakt moeten worden:

  • Beoordelen en eventueel aanpassen van de globale cursusopzet, met behoud van de huidige structuur van zes probleemvelden (o.a. nieuwe naam, volgorde probleemvelden, aantal bijeenkomsten en inzet van terugkomdag)
  • Modernisering van het materiaal (o.a. gebruik van digitale middelen, online cursusmateriaal)
  • Beoordelen van de effectiviteit van de huidige oefeningen
  • Oefeningen herschrijven ten behoeve van modernisering, actualisering en gericht op praktijk
  • Het lesmateriaal moet zodanig zijn gemodelleerd dat docenten met een beperkte didactische ervaring dit model kunnen volgen.

Eisen voor de onderwijskundige:

  • Afgeronde WO-opleiding onderwijskunde
  • Ervaring in het opzetten van een training/cursus in de gezondheidszorg
  • Affiniteit met en kennis over de ziekte van Parkinson
  • Competenties: analytisch, creatief, initiatiefrijk, goede schriftelijke vaardigheid, resultaatgericht, plannen en organiseren

Solliciteren:
Indien u bent geïnteresseerd dan zien wij uw reactie voorzien van CV, projectplan en offerte graag tegemoet op email: trees@parkinson-vereniging.nl o.v.v. ‘vacature cursus PHJAE’. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Trees van Riel, tel. 030 65 61 369.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap