Twee bestuursleden met bestuurlijke ervaring | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Twee bestuursleden met bestuurlijke ervaring

Vacature twee bestuursleden

Gepubliceerd op 23 maart 2017

De Parkinson Vereniging is een middelgrote patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. De vereniging, die gevestigd is te Bunnik, telt zo’n 9.000 leden. Hiervan zetten ca. 500 mensen zich in als vrijwilliger. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Vanwege het aanstaande vertrek van twee bestuursleden, is de Parkinson Vereniging op zoek naar:  

TWEE BESTUURSLEDEN MET BESTUURLIJKE ERVARING (M/V)

De functie
Een bestuurslid is medeverantwoordelijk voor een goed bestuur van de vereniging. De gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid wordt onder meer gedragen voor:

  • Het realiseren van de ambities en doelstellingen en het bewaken van de positionering van de vereniging zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan.

  • Het stimuleren en bewaken van de transparantie van de vereniging voor leden en externe belanghebbenden met het oog op maatschappelijke verantwoording en draagvlak.

Wie zoeken wij?
Een bestuurslid van de Parkinson Vereniging heeft visie op en interesse in het beleid van een professionele (patiënten)vereniging. Daarnaast heeft hij/zij relevante bestuurlijke ervaring (een must) en stelt hij/zij zich zowel binnen als buiten het bestuur op als een echte teamplayer.

In de statuten is vastgelegd dat tenminste drie van de zeven bestuursleden de ziekte van Parkinson moeten hebben. Voor de twee vacante functies zijn wij daarom nu op zoek naar bestuursleden die zelf de ziekte van Parkinson hebben. Daarnaast is ervaring of affiniteit met het onderwerp Onderzoek & Ontwikkeling, dan wel  Communicatie/PR of Fondsenwerving een welkome aanvulling.

Een bestuurslid is, naast de circa zes bestuursvergaderingen die er jaarlijks plaatsvinden, gemiddeld een halve dag per maand beschikbaar voor verenigingsactiviteiten, zoals regionale bijeenkomsten en themadagen. Reis- en onkosten worden op basis van declaratie vergoed. 

Interesse?
Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan uw CV inclusief een korte motivatie per e-mail naar bestuur@parkinson-vereniging.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaris van de vereniging Raymond W. Ronkes: 06- 53817931.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap