Voorzitter Commissie Parkinsonismen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Voorzitter Commissie Parkinsonismen

Vrijwilligersvacature: Voorzitter commissie parkinsonismen

Gewijzigd op 21 april 2017

Ingangsdatum: 01-03-2017

De commissie parkinsonismen behartigt de belangen van patiënten met (één vorm van) parkinsonismen. Dit probeert zij te bereiken door:

 • een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van parkinsonismenpatiënten;
 • het vergroten van de kennis en het begrip van de verschillende aspecten en problemen van de ziekten;
 • het organiseren van landelijke parkinsonismendagen waarbij informatie en onderlinge ervaringen worden uitgewisseld;
 • contacten te onderhouden met personen en organisaties die zich specialiseren in één of meerdere vormen van parkinsonismen (VSOP, Expertise centra, buitenlandse patiëntenverenigingen etc.).

Taken van de voorzitter
Een belangrijke taak van de voorzitter van de commissie parkinsonismen is het technisch leiden van de commissievergaderingen. Daarnaast stelt hij/zij, samen met de secretaris, de agenda voor deze vergaderingen op.

De commissie – die bestaat uit enthousiaste mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor parkinsonismen - vergadert 6x per jaar (zowel op het kantoor in Bunnik als wel telefonisch) om de diverse acties van het jaar op te starten en te evalueren.

Ook wordt er van de voorzitter verwacht dat hij/zij de Landelijke Parkinsonismendagen, waarvan er twee per jaar plaatsvinden, zal presenteren.

Tot slot onderhoudt de voorzitter contacten met andere commissie- en werkgroepvoorzitters van de Parkinson(ismen) Vereniging.

De geschatte tijdsinvestering is gemiddeld 4 uur per maand en grotendeels zelf in te delen.

Vaardigheden:

 • affiniteit met de doelgroep;
 • relevante voorzitterservaring;
 • leidinggevende kwaliteiten;
 • besluitvaardig;
 • een teamspeler;
 • representatieve en communicatieve vaardigheden.

De Parkinson(ismen) Vereniging
De Parkinson(ismen) Vereniging is een middelgrote patiëntenvereniging met bijna 9.000 leden en zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor ruim 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonismen in Nederland. De ruim 500 vrijwilligers in de vereniging worden ondersteund door een eigen bureau met 9 medewerkers. Het bureau voert samen met actieve leden activiteiten uit op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek. De vereniging organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten en cursussen voor leden, waaronder het jaarlijkse symposium Wereld Parkinson Dag en de maandelijkse Parkinson Cafés.

Wat bieden wij?

 • Persoonlijke contacten met vrijwilligers en leden
 • Mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de vereniging en de commissie parkinsonismen
 • Meer kennis opdoen d.m.v. trainingen
 • Een bedrijfs- en ongevallenverzekering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Leenders, activiteitencoördinator (via een e-mail:)  miriam@parkinson-vereniging.nl of (telefonisch) 030 656 1369. Uw interesse in deze functie kunt u tot kenbaar maken door een korte brief + curriculum vitae te sturen aan bovengenoemd e-mailadres.  


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap