Visie, doelstellingen en beleid 2016-2019 | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Visie, doelstellingen en beleid 2016-2019

Visie en doelstellingen

Laatst gewijzigd op 20 maart 2017

De Parkinson Vereniging is dé organisatie waar iemand met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme naar toegaat als hij of zij iets wil weten over het ziektebeeld. De vereniging is immers de spreekbuis voor de 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson(isme) en hun verwanten.

De Parkinson Vereniging is van mening dat de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme verhoogd kan worden door verbetering van zorg in de breedste zin van het woord en dat uiteindelijk genezing bereikt zal worden. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsverbetering is het versterken van het patiëntperspectief in de zorg.

Om de belangen van mensen met parkinson goed te kunnen behartigen werkt de vereniging zoveel mogelijk samen met organisaties die hetzelfde doel nastreven zonder hierbij de eigen identiteit uit het oog te verliezen. De Parkinson Vereniging handelt uit eigen kracht, zij is immers de vertegenwoordiger van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Voor de periode 2016-2019 en verder ziet de vereniging de ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening verdergaan. Hierdoor nemen onder meer de kosten voor de gezondheidszorg  toe. Intussen wordt in toenemende mate de zorg neergelegd bij de omgeving van de patiënt. Hoewel mensen terecht steeds meer zelf de regie willen voeren over hun ziekteproces, moeten ze daarvoor wel over de noodzakelijke middelen (geld, informatie, vaardigheden) kunnen beschikken. Ze hebben daarbij de steun nodig van een patiëntenvereniging die opkomt voor hun belangen en wensen. Om deze ondersteuning te kunnen blijven bieden heeft de Parkinson Vereniging naast haar reguliere activiteiten de volgende vier beleidsprioriteiten vastgesteld.

  1. Vergroten van de invloed van de vereniging in het speelveld van de gezondheidszorg.
  2. Zichtbare belangenbehartiging voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.

  3. Beïnvloeden van de richting van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

  4. Versterken van de zelfmanagementvaardigheden van mensen met de ziekte van Parkinson.

Deze beleidsprioriteiten leiden tussen 2016 en 2019 tot een groot aantal activiteiten. Wilt u hier meer over weten, lees dan het beknopte Meerjarenbeleidskader 2016-2019.

 

Beleidsdocumenten en financiële verantwoording

Klik hieronder op het desbetreffende beleidsdocument om deze te downloaden.

pdf.jpg Beknopt meerjarenbeleidskader 2016-2019
pdf.jpg Meerjarenbegroting 2016-2019
pdf.jpg Jaarplan 2018
 pdf.jpg Begroting 2018
 pdf.jpg Beleidsadvies Laatste Levensfase

Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap