Help mee!

Om mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme nu én in de toekomst goed te kunnen helpen, heeft de Parkinson Vereniging uw steun hard nodig. U helpt de vereniging door het doen van een gift, het organiseren van een actie of het opnemen van de vereniging in uw testament.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

Zonder giften, nalatenschappen en acties van derden kan de Parkinson Vereniging geen activiteiten organiseren voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. Uw bijdrage, groot of klein, komt hun kwaliteit van leven ten goede. En dat is precies waar de vereniging voor staat.

Dankzij uw bijdrage kan de Parkinson Vereniging zich blijvend inzetten voor mensen met parkinson(ismen) en hun naasten. De Parkinson Vereniging geeft voorlichting, stimuleert wetenschappelijk onderzoek, behartigt belangen en organiseert bijeenkomsten in één van de vele Parkinson Cafés.

Met een gift geeft u de Parkinson Vereniging de mogelijkheid om onderzoek te financieren, kennis te verspreiden en op te komen voor de belangen van mensen met parkinson(ismen).
Jolanda van der Velde, fondsenwerver

Doe een gift

Met een gift geeft u de Parkinson Vereniging de mogelijkheid om onderzoek te financieren, kennis te verspreiden en op te komen voor de belangen van mensen met parkinson of een parkinsonisme.

Lees meer

Belastingvoordeel

Help de Parkinson Vereniging met een periodieke gift. Jaarlijks schenkt u eenzelfde bedrag voor een periode van minimaal vijf jaar. Deze vorm van schenken is voor u fiscaal gezien gunstig. 

Lees meer

Kom in actie

Regelmatig wordt de Parkinson Vereniging benaderd door mensen die een actie willen organiseren om aandacht te vragen voor mensen met parkinson(isme) en om geld te werven voor de activiteiten van de vereniging. 

Lees meer

Nalaten

Parkinson(ismen) grijpt enorm in op het leven van diegene met de ziekte, maar ook op het leven van de naasten. Helaas bestaat er nog geen behandeling om de ziekte te genezen. Daarvoor is meer onderzoek nodig. 

Lees meer

Help als bedrijf

Ook als bedrijf kunt u de Parkinson Vereniging helpen door een sponsoractie te starten, bijvoorbeeld door met een bedrijventeam mee te doen aan een sportevenement of een bedrijfsdonatie te doen. 

Lees meer

Terug naar boven