Privacypolicy | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Privacypolicy

Privacy- en cookieverklaring

U kunt deze privacy- en cookieverklaring afdrukken of opslaan (pdf versie).
Privacybeleid Parkinson Vereniging     

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

De Parkinson Vereniging vindt de privacy van haar leden, donateurs, vrijwilligers en andere relaties erg belangrijk. We vinden dat u moet kunnen begrijpen wat er met uw gegevens gebeurt. De Parkinson Vereniging verzamelt persoonsgegevens om diverse redenen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Parkinson Vereniging verwerkt van haar leden, donateurs, vrijwilligers of andere relaties.

Indien u lid wordt van de Parkinson Vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Parkinson Vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij adviseren u dit privacybeleid zorgvuldig te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Inhoud persoonsgegevens

Bent u lid van de Parkinson Vereniging? Informatie over persoonsgegevens die voor u van belang zijn, vindt u in paragraaf 2.1.

Bent u donateur van de Parkinson Vereniging? Informatie over persoonsgegevens die voor u van belang zijn, vindt u in paragraaf 2.2.

Bent u een ParkinsonNet-zorgverlener en heeft u een abonnement op Parkinson Magazine?

Informatie over persoonsgegevens die voor u van belang zijn, vindt u in paragraaf 2.3.

Bent u vrijwilliger bij de Parkinson Vereniging of bij een van de Parkinson Cafés? Informatie over persoonsgegevens die voor u van belang zijn, vindt u in paragraaf 2.4.

Vult u een van de formulieren in op de website van de Parkinson Vereniging? Informatie over persoonsgegevens die voor u van belang zijn, vindt u in paragraaf 2.5 en verder.

Paragaaf 2.8 beschrijft hoe de Parkinson Vereniging omgaat met persoonsgegevens van overige relaties.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Parkinson Vereniging, Kosterijland 12, 3981 AJ te Bunnik, 030-6561369, info@parkinson-vereniging.nl, KvK: 40476519.

Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1578920. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als privacy-toezichthouder. 

2. Welke gegevens verwerkt de Parkinson Vereniging en voor welk doel

Via de website (www.parkinson-vereniging.nl), maar ook via contact per telefoon en/of e-mail van de Parkinson Vereniging worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Parkinson Vereniging acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (recht op duidelijke informatie). Dat doen wij via dit privacybeleid;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden (recht op beperking van de verwerking);
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen (recht op inzage, rectificatie en aanvulling);
 • uw recht respecteren om persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit);
 • uw recht respecteren om ‘vergeten’ te worden (recht op vergetelheid);
 • uw recht respecteren om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht op bezwaar);
 • uw recht respecteren op een menselijke blik bij besluiten (recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering).

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om verwerkt te worden. De Parkinson Vereniging zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waar u vooraf toestemming voor heeft gegeven.

De Parkinson Vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

2.1 Lidmaatschap

Om actief deel te nemen aan onze vereniging heeft u een lidmaatschap nodig. Bij de registratie voor een lidmaatschap zullen we u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Bij het aanvragen of opzeggen van een lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • mobielnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • diagnose + diagnosedatum
 • gewenste betaalwijze (factuur of automatische incasso)
 • beroep (van toepassing wanneer u beroepsmatig bent geïnteresseerd)
 • organisatie/instelling (van toepassing wanneer u beroepsmatig bent geïnteresseerd)
 • hoe u met de Parkinson Vereniging in contact bent gekomen

De Parkinson Vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie, het verzenden van een betaalbewijs voor de zorgverzekeraar voor de vergoeding van het lidmaatschap of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen voor de Parkinson Cafés en voor cursussen en workshops van de Parkinson Academie en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de Parkinson Vereniging georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 • uw geboortedatum en diagnosedatum worden gebruikt om te bepalen of u Yopper bent en voor de registratie van cursussen van de Parkinson Academie;
 • uw naam en adres worden gebruikt voor het toezenden van het Parkinson Magazine (vijfmaal per jaar);
 • uw naam en bankrekeningnummer (uw rekeningnummer ontvangen wij wanneer u de machtigingskaart voor automatische incasso retour stuurt) worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld de contributiebijdrage voor uw lidmaatschap af te wikkelen.
 • uw beroep zodat wij u de specifieke (vakinhoudelijke) informatie kunnen toesturen indien van toepassing;
 • uw persoonsgegevens voor het inloggen op en het gebruik maken van de website.

De Parkinson Vereniging biedt de mogelijkheid in te loggen op de website. Voor het aanmaken van een inlog voor leden wordt gebruikgemaakt van de persoonsgegevens die van desbetreffend lid in de ledenadministratie staan. Het is voor niet-leden niet mogelijk in te loggen.

De Parkinson Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • deelnemen aan het forum;
 • het geanonimiseerd analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten;
 • het digitaal inzien van het Parkinson Magazine.

E-mailmarketing:

De Parkinson Vereniging maakt gebruik van opt-out. Dit betekent dat leden automatisch worden ingeschreven voor een e-mailnieuwsbrief, waarna zij de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven (opt-out).

De Parkinson Vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Parkinson Vereniging toe te sturen via onder andere de maandelijkse nieuwsflits. Tevens ontvangt u uitnodigingen en het halfjaarprogramma van het Parkinson Café in uw buurt. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telemarketing

De Parkinson Vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de Parkinson Vereniging. Het is mogelijk om u hiervoor af te melden door gebruik te maken van uw recht van verzet.

2.2 Donateurs (zonder periodieke schenkingsovereenkomst)

Wanneer u een (toegezegde en/of vastgelegde) gift doet aan de Parkinson Vereniging vragen we u enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Bij het aanvragen van een donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalen via factuur of automatische incasso
 • hoe u met de Parkinson Vereniging in contact bent gekomen

De Parkinson Vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het donateurschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam en bankrekeningnummer (uw rekeningnummer ontvangen wij wanneer u de machtigingskaart voor automatische incasso retour stuurt) worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van uw donatie af te wikkelen. U ontvangt een jaarlijks betaalverzoek indien u niet per automatische incasso betaalt;
 • uw naam en adres worden gebruikt om u de jaarlijkse dankbrief toe te sturen;
 • uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om u opnieuw vrijblijvend te benaderen voor het doen van een gift.

Telemarketing

De Parkinson Vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te benaderen over uw donateurschap, mogelijke vervolggiften en verhoging van het donatiebedrag. Het is mogelijk om u hiervoor af te melden door gebruik te maken van uw recht van verzet.

2.3 Abonnement voor zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet

Bij de registratie voor een abonnement voor zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet vragen wij u enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Bij het aanvragen van een abonnement voor zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • lid Parkinson Vereniging en zo ja, lidnummer
 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • mobielnummer
 • e-mailadres
 • organisatie/instelling
 • discipline
 • betalen via factuur of automatische incasso

De Parkinson Vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het abonnement en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam en bankrekeningnummer (uw rekeningnummer ontvangen wij wanneer u de machtigingskaart voor automatische incasso retour stuurt) worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van uw abonnement af te wikkelen en het toesturen van de jaarlijkse factuur voor het abonnement indien u niet per automatische incasso betaalt;
 • uw beroep zodat wij u de specifieke (vakinhoudelijke) informatie kunnen toesturen indien van toepassing;
 • uw naam en adres worden gebruikt voor het toezenden van het Parkinson Magazine (vijfmaal per jaar).

E-mailmarketing:

De Parkinson Vereniging maakt gebruik van opt-out. Dit betekent dat leden automatisch worden ingeschreven voor een e-mailnieuwsbrief, waarna zij de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven (opt-out).

De Parkinson Vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Parkinson Vereniging toe te sturen via onder andere de maandelijkse nieuwsflits.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telemarketing

De Parkinson Vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de Parkinson Vereniging. Het is mogelijk om u hiervoor af te melden door gebruik te maken van uw recht van verzet.

2.4 Vrijwilliger

Wanneer u interesse heeft in het vrijwilligerswerk of indien u besluit zich aan te melden als vrijwilliger van de Parkinson Vereniging kunt u zich via de website registreren. Bij registratie vragen wij u een aantal persoonsgegevens in te vullen.

Bij uw registratie als geïnteresseerde of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • patiënt of naaste
 • vrijwilligersfunctie
 • toelichting

De Parkinson Vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw interesse of registratie als vrijwilliger en de eventuele opzegging daarvan, voor het versturen van relevante informatie voor vrijwilligers, voor het versturen van de e-mailnieuwsflits, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam en adres worden gebruikt om u te informeren over uw werkzaamheden als vrijwilliger van de Parkinson Vereniging en u de vrijwilligersverklaring, de richtlijnen en het vrijwilligersbeleid toe te sturen;
 • uw vrijwilligersfunctie wordt gebruikt om u relevantie informatie te sturen ten behoeve van de uitvoering van de functie;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van uw declaratie, af te wikkelen;
 • in de ledenadministratie wordt geregistreerd welke opleidingen van de Parkinson Vereniging u heeft gevolgd als vrijwilliger;
 • in de ledenadministratie wordt geregistreerd of en zo ja, wanneer en welke waardering u heeft ontvangen wanneer het vrijwilligerswerk wordt beëindigd.

E-mailmarketing (opt-out):

De Parkinson Vereniging maakt gebruik van opt-out. Dit betekent dat leden automatisch worden ingeschreven voor een e-mailnieuwsbrief, waarna zij de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven (opt-out).

De Parkinson Vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Parkinson Vereniging toe te sturen via onder andere de maandelijkse nieuwsflits.  Tevens ontvangt u uitnodigingen en het halfjaarprogramma van het Parkinson Café in uw buurt. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Vrijwilligers van een Parkinson Café ontvangen daarnaast ook de Parkinson Cafénieuwsbrief. U kunt ook zich hiervoor te allen tijde afmelden. Wij raden dit echter sterk af, aangezien u dan belangrijke informatie met betrekking tot uw vrijwilligersfunctie kunt missen.

2.5 Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dit is ook van toepassing op de gegevens die u bij ons achterlaat wanneer u via telefoon of e-mail contact opneemt met de Parkinson Vereniging.

Bij het invullen van een contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • uw bericht

De Parkinson Vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen. Mocht u aangeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden in een later stadium over uw vraag dan bewaren wij uw e-mail in onze mailbox.

2.6 Bestelformulier

Als u een bestelformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een bestelformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

De Parkinson Vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam en adres worden gebruikt om de bestelling toe te sturen;
 • uw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen over eventuele vragen bij uw bestelling;
 • uw betaling wordt gebruikt om u de bestelling toe te sturen na betaling.

2.7 Aanmeldformulier landelijke bijeenkomsten/Parkinson Academie

U kunt zich via de website aanmelden voor een landelijke bijeenkomst van de Parkinson Vereniging of een cursus/workshop van de Parkinson Academie.

Bij uw registratie voor een bijeenkomst of cursus/workshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aantal personen (we noteren geen gegevens van de personen die meekomen)
 • andere opties, afhankelijk van de cursus

De Parkinson Vereniging verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw inschrijving en de eventuele afmelding daarvan, voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betaling van uw eigen bijdrage of eventuele retourstorting van uw eigen bijdrage af te wikkelen;
 • in de ledenadministratie wordt geregistreerd wanneer en welke cursus(sen) u heeft gevolgd;
 • uw NAW-gegevens en/of contactgegevens worden gebruikt voor het toesturen van cursusmateriaal;
 • andere opties worden gebruikt om cursus-specifieke informatie aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld bij de cursus Parkinson en Werk wordt gevraagd naar uw beroep en dienstverband om u daarmee uw vragen tijdens de cursus beter te kunnen beantwoorden.

2.8 Overige relaties

Binnen de Parkinson Vereniging worden ook persoonsgegevens geregistreerd van overige relaties van de Parkinson Vereniging. Dit zijn onder andere de volgende relaties:

 • Zakelijke relaties
  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruikt de Parkinson Vereniging om contact te onderhouden met zakelijke relaties.

 • Aanvragers collectebussen
  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruikt de Parkinson Vereniging om een collectebus toe te sturen en na ontvangst van het bedrag een dankbrief te sturen. Tevens kan de Parkinson Vereniging contact opnemen met de vraag nogmaals een gift te doen.

 • Donateurs met een periodieke schenkersovereenkomst
  gegevens zoals die ingevuld moeten worden op de formulieren van de Belastingdienst, namelijk het formulier Periodieke Overeenkomst en het formulier Betalingsvolmacht. Deze gegevens gebruikt de Parkinson Vereniging voor contact met betrekking tot de periodieke schenking en juiste afhandeling van de periodieke schenking. Tevens gebruikt de Parkinson Vereniging deze gegevens om later te vragen of er interesse is om nogmaals een periodieke schenking te doen voor een nieuwe periode.

 • Nalatenschappenwerving (potentiële erflaters)
  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum. Deze gegevens gebruikt de Parkinson Vereniging om contact te onderhouden met potentiële erflaters. Tevens worden deze gegevens gebruikt voor statistische doeleinden.

 • Nalatenschappenafwikkeling
  NAW-gegevens, overlijdensdatum, geboortedatum, leeftijd bij overlijden, geslacht, huwelijkse staat, de naam en adresgegevens van het betrokken notariskantoor en contactpersoon, de naam en contactgegevens van de executeur.

 • Subsidie-aanvragers
  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruikt de Parkinson Vereniging om een subsidie te verlenen of de aanvraag af te wijzen.
 • Relaties die een (fondsenwervende) actie voor de Parkinson Vereniging organiseren of meedoen aan een actie voor de Parkinson Vereniging
  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruikt de Parkinson Vereniging voor contact met betrekking tot de actie en juiste afhandeling van de actie. Tevens gebruikt de Parkinson Vereniging deze gegevens om later te vragen of er interesse is om nogmaals een actie op te zetten of met een actie mee te doen.

 • Geïnteresseerden die een informatiepakket over de Parkinson Vereniging aanvragen
  NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruikt de Parkinson Vereniging om een informatiepakket toe te kunnen sturen en contact op te nemen over een eventueel lidmaatschap.

U kunt op formulieren verplicht worden gesteld om bepaalde gegevens in te vullen. De Parkinson Vereniging heeft sommige velden op formulieren verplicht gemaakt om uw aanvraag juist te kunnen afhandelen. U kunt aan het * achter de vraag zien of gegevens verplicht zijn om in te vullen.

3. Bewaartermijnen

De Parkinson Vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de inschrijving/aanvraag/actie/evenement en tot maximaal twee jaar na uitschrijving/het aflopen van een actie/het aanvragen van brochures en dergelijke, tenzij u heeft aangegeven dat uw persoonsgegevens per direct verwijderd dienen te worden. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Parkinson Vereniging in dat lopende jaar erna de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

In sommige gevallen geldt een afwijkend bewaartermijn. Dit is van toepassing op:

 • contactformulier/bestelformulier: zolang als nodig is om uw vraag of bestelling af te handelen;
 • geïnteresseerden die een informatiepakket opvragen. Deze gegevens worden verwijderd na 3 maanden;
 • subsidie-aanvragers: deze gegevens worden bewaard voor onbepaalde tijd, omdat voor een goed overzicht van de onderzoekswereld het belangrijk is te weten wie iets heeft onderzocht. De naam van de onderzoeker is onlosmakelijk verbonden met een project; 
 • nalatenschappenwerving (potentiële erflaters): deze gegevens worden bewaard tot bekend is geworden of een relatie wenst na te laten aan de Parkinson Vereniging;
 • nalatenschappenafwikkeling: 10 jaar in verband met wettelijke bewaartermijn onroerend goed).

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Parkinson Vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met deze maatregelen worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. In het bijzonder zijn de volgende maatregelen genomen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van het netwerk door middel van een Firewall;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

4.2     Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de Parkinson Vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Parkinson Vereniging. Met de verwerkers heeft de Parkinson Vereniging een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacybeleid na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie (ledenadministratie@parkinson-vereniging.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Parkinson Vereniging zal uw verzoek in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Parkinson Vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@parkinson-vereniging.nl). De Parkinson Vereniging zal het bezwaar, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Parkinson Vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Parkinson Vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via klachten@parkinson-vereniging.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

6. Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

7. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen en te registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geef u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en dit privacybeleid. Door op 'instellingen' te klikken, kunt u kiezen om ons toestemming te geven voor (1) alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken (2) of alle cookies, inclusief die van Google Analytics. U kunt de instellingen altijd aanpassen door op de link naar 'cookie-instellingen' in de footer te klikken.

8. Google Analytics

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website bekijken. Deze statistieken gebruiken wij om onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij u naar de Google Analytics privacy overview. De bewaartermijn van gegevens binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden. De vervaldatum vernieuwt zich voor terugkerende bezoekers.

9. Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

10. Social Media

Denk goed na voordat u persoonlijke dingen met anderen deelt op de social mediakanalen (o.a. Facebookpagina en Twitter) van de Parkinson Vereniging. De verspreiding van persoonlijke gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor uw privé- en beroepsleven. De Parkinson Vereniging is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die door de Parkinson Vereniging zelf wordt geplaatst op de sociale mediakanalen van de Parkinson Vereniging.

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op de website van de Parkinson Vereniging worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van mogelijke wijzigingen op de hoogte bent.

12. Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en het privacybeleid van de Parkinson Vereniging, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website, door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@parkinson-vereniging.nl of per post naar Postbus 46, 3980 CA Bunnik.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap