Privacypolicy | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Privacypolicy

Privacy- en cookieverklaring

U kunt deze privacy- en cookieverklaring afdrukken of opslaan (pdf versie).

Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Parkinson Vereniging acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Parkinson Vereniging is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1578920. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 februari 2017.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van de website www.parkinson-vereniging.nl en het platform;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de diensten op de website en op het platform;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website en het platform laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt worden om te verwerken. De Parkinson Vereniging zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waar u vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Lidmaatschap

Om gebruik te maken van het platform en actief deel te nemen aan onze vereniging heeft u een lidmaatschap nodig. Bij de registratie voor een lidmaatschap zullen we u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

De gegevens die u bij de registratie invult worden bewaard zolang het nodig is om actief deel te nemen in onze vereniging en gebruik te maken van het platform. 

Bij het aanvragen van een lidmaatschap, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht*
 • voorletters en achternaam*
 • NAW-gegevens*
 • telefoonnummer
 • mobiel nummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum*
 • Interessegebied + diagnosedatum*
 • IBAN bank- of gironummer
 • betalen via factuur of automatische incasso*
 • hoeveel u per bepaalde frequentie betaalt
 • beroep
 • organisatie/instelling
 • hoe bent u bij de Parkinson Vereniging terecht gekomen

 Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het inloggen op en het gebruik maken van het platform;
 • Het ontvangen van uitnodigingen voor landelijke- en regionale activiteiten onder andere voor de Parkinson Cafés (provinciaal coördinatoren en coördinatoren van de Parkinson Cafés ontvangen hiervoor tweewekelijks de ledenlijsten van leden in hun regio;
 • Het ontvangen van het verenigingsblad ‘Parkinson Magazine';
 • Het aanbieden van soortgelijke diensten.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor het toezenden van informatie over de Parkinson Vereniging. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Donateur

Bij de registratie als donateur zullen we u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij de registratie invult worden bewaard zolang het donateurschap actief is.

Bij het aanvragen van een donateurschap, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht*
 • voorletters en achternaam*
 • NAW-gegevens*
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum*
 • IBAN bank- of gironummer
 • betalen via factuur of automatische incasso*
 • hoeveel u per bepaalde frequentie betaalt
 • hoe bent u bij de Parkinson Vereniging terecht gekomen

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het toesturen van de jaarlijkse factuur of het automatisch incasseren van uw gift
 • Het sturen van de jaarlijkse bedankbrief

Abonnement voor ParkinsonNetters

Bij de registratie voor een abonnement zullen we u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij de registratie invult worden bewaard zolang het nodig is om u het Parkinson Magazine toe te kunnen sturen.

Bij het aanvragen van een abonnement, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • lid Parkinson Vereniging en zo ja, lidnummer*
 • geslacht*
 • voorletters en achternaam*
 • NAW-gegevens*
 • telefoonnummer*
 • mobielnummer
 • e-mailadres*
 • geboortedatum*
 • IBAN bank- of gironummer
 • betalen via factuur of automatische incasso*
 • hoeveel u per bepaalde frequentie betaalt
 • organisatie/instelling*
 • discipline*

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het ontvangen van het verenigingsblad ‘Parkinson Magazine’.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor het toezenden van informatie over de Parkinson Vereniging. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Platform

De Parkinson Vereniging biedt de mogelijkheid gebruik te maken van het platform en een online Persoonlijk Parkinson Dossier aan te maken. Bij het aanmaken van een online dossier, verzamelen wij de volgende gegevens (wederom afhankelijk van de gegevens die door u zijn opgegeven):

 • lidnummer*
 • geslacht*
 • voorletters en achternaam*
 • NAW-gegevens*
 • geboortedatum*
 • telefoonnummer*
 • e-mailadres*

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een dossier;
 • Het weergeven van informatie welke is afgestemd op de fase waar u zich op dat moment in bevindt;
 • Het zoeken naar informatie welke voor u relevant is;
 • Deelnemen aan het forum.

Vrijwilliger

Indien u besluit u aan te melden als vrijwilliger voor De Parkison Vereniging kunt u zich online registreren. Bij registratie vragen wij u een aantal persoonsgegevens in te vullen.

De volgende gegevens worden verzameld bij de registratie (afhankelijk van de gegevens die door u zijn opgegeven):

 • naam*
 • NAW-gegevens*
 • Telefoonnummer*
 • e-mailadres
 • geboortedatum*
 • parkinson diagnose*
 • partner parkinsonpatiënt*
 • vrijwilligersfunctie

De bovenstaande gegevens worden gebruikt om u te kunnen benaderen en in te zetten als vrijwilliger.

Aanmeldformulier landelijke bijeenkomsten

Als u een aanmeldformulier voor landelijke bijeenkomsten op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een aanmeldformulier voor landelijke bijeenkomsten, vragen wij u onder andere om de volgende gegevens:

 • geslacht*
 • voorletters en achternaam*
 • NAW-gegevens*
 • telefoonnummer*
 • e-mailadres*
 • aantal personen*

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de administratie van de desbetreffende landelijke bijeenkomst en om, indien nodig, contact met u op te nemen over deze landelijke bijeenkomst.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • naam*
 • e-mailadres*
 • telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Bestelformulier

Als u een bestelformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een bestelformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • geslacht*
 • voorletters en achternaam*
 • NAW-gegevens*
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om u de bestelling toe te sturen.

* Gegevens met een sterretje zijn verplicht in te vullen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen en te registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden. 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geef u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. Door op 'instellingen' te klikken, kunt u kiezen om ons toestemming te geven voor (1) alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken (2) of alle cookies, inclusief die van Google Analytics. U kunt de instellingen altijd aanpassen door op de link naar 'cookie-instellingen' in de footer te klikken. 

Google Analytics

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.

(http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html)

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een account heeft voor onze website, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website, door een e-mail te sturen naar info@parkinson-vereniging.nl of per post naar Postbus 46, 3980 CA Bunnik.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap