Over Algemene Ledenvergadering 3 juni 2023

Algemene Ledenvergadering 3 juni 2023

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 3 juni 2023, in samenwerking met het team van Parkinson Café Almere. U kunt zowel fysiek deelnemen aan de vergadering als digitaal. 

Om organisatorische redenen kunt u zich tot en met uiterlijk 1 juni aanmelden. Lukt het aanmelden op de website niet? Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging: 030-656 13 69.

Bent u van plan om samen met een ander lid in te loggen op 1 computer en toch beiden te stemmen, geef dit dan door aan info@parkinson-vereniging.nl

Parkinson Café Almere

Locatie: 
Kerkcentrum Goede Rede
Kerkgracht 60
1354 AM  Almere-Haven

Ontvangst: 10.00 uur
Aanvang vergadering: 10.30 uur
Lunch: 13.00 uur 

Agenda

Vanaf 10.00 uur:   
Inschrijven, ontvangst met koffie en thee

10.30 uur:             
Start Algemene Ledenvergadering
 

 1. Opening door de voorzitter Jan Lantink
 2. Parkinson Café Almere door Frank Schopman

10.45 – 10.50 uur:
Energizer met ParkinsonNet-fysiotherapeut Joanne Dercksen
 

3. Agenda ALV, mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2022 (bijlage 1)
5. Jaarverslag 2022 (bijlagen 2 en 3)
6. Verslag kascommissie (bijlage 4)
7. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
8. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
9. Benoeming kascommissie 

11.25 uur:                          
Energizer met ParkinsonNet-fysiotherapeut Joanne Dercksen

11.30 – 11.45 uur:          
Korte koffiepauze,
alleen koffie halen en dan gaan we weer verder 

10. Ledenwerving
11. Voortgang beleid en activiteiten 2023
12. Wat verder ter tafel komt en einde officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 

12.15 – 12.20 uur:          
Energizer met ParkinsonNet-fysiotherapeut Joanne Dercksen
 

13. Persoonlijke belevenissen van een ervaringsdeskundige met parkinson, presentatie door Frank Schopman van Parkinson Café Almere
14. Rini Bunk van Parkinson Café Almere rondt af richting lunch 

13.00 uur  – 14:00 uur  Lunch              

Vergaderstukken

  1. conceptverslag

  2. jaarverslag

  3. jaarrekening

  4. verslag kascommissie

  De vergaderstukken liggen tevens ter inzage op het verenigingsbureau. Op verzoek kunnen deze worden toegezonden.

  Aanmelden

  Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

  Deel met anderen

  Terug naar boven