Verslag PC van 9 oktober 2019

zenuwcellen2.jpgzondag 27 oktober 2019

Psychosociale problemen bij de ziekte van Parkinson

In een goed gevulde Kabouterhut gaven Dr Ponsen, neuroloog aan het Meander, en Marlon de Zwart, parkinsonverpleegkundige aan het Meander, een presentatie over “psycho-sociale problemen bij de ziekte van Parkinson”.

Zij stipten vele aspecten aan van dit brede onderwerp en nodigden de bezoekers uit hierop te reageren met eigen ervaringen, hetgeen een groot aantal mensen ook deed.

Aan bod kwamen onder andere:

  • Niet meer uit (eten) willen gaan, vanwege morsen of tremor
  • Boosheid op zichzelf, op de partner, op de omgeving, vanwege onhandigheid, traagheid, etc.
  • Een veranderende behoefte aan fysiek contact, minder of juist meer zin in seks.
  • Wanneer grijp je in als partner, wanneer help je; of is het beter de ‘patiënt’ maar te laten aanmodderen.
  • Het risico om, met de beste bedoelingen, iemands gevoel van eigenwaarde aan te tasten.

 

Er kwamen vele reacties op de vraag hoe om te gaan met deze aspecten. Een veel terugkerend element daarin was het belang van openheid. Vertel aan de gastheer/-vrouw wat het probleem is; dan kunnen zij erop inspelen door bijvoorbeeld een speciale plek te regelen, of een extra (groot) servet. Praat met je partner over wat je dwars zit, of wat je verlangt van die ander. Het probleem verstoppen, er niet over praten maakt het voor alle betrokkenen oneindig veel moeilijker.

 

De waardering voor deze bijeenkomst kwam tot uiting in een spontaan applaus voor de beide sprekers.

« Ga terug naar de homepage van Parkinson Café Amersfoort

De Kabouterhut
Barchman Wuytierslaan 202
3819 AC Amersfoort

Contact

Sam van Duin: tel. 033 - 463 3249 of mobiel: 06-1957 4100

Terug naar boven