Verslag van de eerste bijeenkomst in Arnhem in 2019

19-02-2019.jpg

Op 19 februari hebben we het eerste Parkinson Café Arnhem in 2019 gehouden. Met een select gevarieerd gezelschap hebben we de zorgvoorzieningen langs gelopen.

De variatie van het gezelschap zat m enerzijds in de aanwezige cliënten met Parkinson of Parkinsonisme en mantelzorgers, die op verschillende manieren al met diverse zorgvoorzieningen in aanraking waren gekomen. Anderzijds was het ook prettig dat er een gevarieerd gezelschap zorgverleners aanwezig was, zowel medewerker dagbehandeling, fysiotherapeut beweeggroep, verpleegkundig specialist thuiszorg als kwaliteitsverpleegkundige vanuit verpleeghuis was vertegenwoordigd.

Zorgvoorzieningen

Voor de pauze zijn we ingegaan op de diverse zorgvoorzieningen en hebben we ervaringen uitgewisseld. Na de pauze hebben we items als dagbehandeling, beweeggroep, opname in verpleeghuis en 1e lijns consultatie in kleine groepen verder besproken. De wensen hierin werden genoteerd en aan het einde van de bijeenkomst gedeeld. Het lotgenotencontact, vertrouwd voelen in een groep en uitwisselen van ervaringen waren belangrijke sterke punten die ervaren werden in de beweeggroep en dagbehandeling. Laagdrempelig contact met behandelaren via deze groepen werd zeer op prijs gesteld en als positief ervaren. Een specifieke afdeling voor Parkinson hoefde niet perse, kennis van Parkinson op afdelingen met cliënten met Parkinson is wel zeer gewenst, alsook aandacht voor het gescheiden zijn van partners door opname. Genoeg stof om als instelling en behandelaars met zorg voor cliënten met Parkinson en Parkinsonisme mee aan de slag te gaan. Wat mij betreft een vruchtbare bijeenkomst.

Bob van Gelder

 

« Ga terug naar de homepage van Parkinson Café Arnhem

Logo Parkinson_CAFE_RGB

Er zijn twee locaties:

Verpleeghuis Heijendaal
Sint Elisabethshof 201
6812 AX Arnhem

Woonzorgcentrum Driegasthuizen
Rosendaalseweg 485
6824 KK Arnhem

Tel. 026-35 49 415
Stuur een e-mail naar Parkinson Café Arnhem

Parkinson Café Arnhem wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven