26 april2018: Naar een verpleeghuis

Verpleeghuis.jpgzaterdag 15 september 2018 11:24

Het zijn vragen die wij onszelf niet graag stellen. Maar bij gevorderde parkinson(ismen) zijn deze vragen wel aan de orde. Ook mantelzorgers en naasten lopen met dit soort vragen rond.

Voor wie goed geïnformeerd de toekomst in wil gaan, hebben we Maria Pals Hoogvliet uitgenodigd om met ons over zorgmogelijkheden te praten. Als maatschappelijk werkster bij Laurens(Antonius Binnenweg) heeft Maria veel ervaring op het gebied van zorgverlening aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme in een verder gevorderd stadium.

Uit de presentatie van Maria blijkt dat de zorg in Nederland vrij complex geregeld is. Desondanks weet Maria de zorgmogelijkheden duidelijk uiteen te zetten. Als er een zorgvraag is, is het van essentieel belang dat je als zorgvrager goed geïnformeerd bent en bij het juiste loket aanklopt. In de regel kost het aanvragen van zorg veel tijd. Mensen kunnen tegenwoordig langer dan vroeger gebruikelijk was thuis blijven wonen en daar de benodigde zorg ontvangen.Er zijn veel instanties die zorg bieden maar niet alle zorg is van een goed niveau en niet alle zorg is voor iedereen beschikbaar.

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

Soorten zorg:

- Huishoudelijke hulp

- Persoonlijke verzorging

- Administratieve begeleiding

- Dagbesteding

- Mantelzorg

- Thuiszorg

- Case-management (bij dementie)

- Revalidatie (tijdelijk verblijf)

- Verpleeghuiszorg

Instanties en organisaties beoordelen of en welke zorg tegen welke kosten verleend wordt:

- Gemeenten; bepalen het zorgbeleid op basis van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Voor Rotterdam zijn de loketten 14010 (telefoon) en Vraagwijzer (kantoren) relevant

- CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg); onderzoekt wie recht heeft op zorg en geeft zorgindicaties af

- CAK (Centraal Administratie Kantoor); bepaalt en int eigen bijdragen voor zorgverlening

- Notaris; levert o.a. levenstestamenten

- Bewindvoerder; behartigt belangen van wilsonbekwame personen

- Zorginstanties; bieden verschillende soorten zorg

- Zorgverzekeraars; vergoeden zorg

- Unie van vrijwilligers; leveren ‘maatjes’ die mantelzorgers ontlasten

- Thuiszorg

Tips:

- Bereid je goed voor op de toekomst in de periode dat je cognitief nog goed bent.

- Neem voldoende tijd om goed doordachte keuzes te kunnen maken.

- Bespreek jouw wensen met regelmaat met je naasten, huisarts en neuroloog. Neem hen zo goed mogelijk mee in de beslissingsprocessen.

- Leg je wensen schriftelijk vast (en stel je wensen indien gewenst jaarlijks bij.) Dit kan met een levenstestament (maar hoeft niet).

- Je kunt iemand die je na staat en vertrouwt machtigen om je te vertegenwoordigen wanneer dat nodig wordt.

- Je kunt ook een bewindsvoerder laten aanstellen voor het geval dat je wilsonbekwaam wordt.

- Bezoek tijdig verpleeghuizen die jouw voorkeur hebben. Proef de sfeer en vraag door naar het beleid. Hoe gaat men bijvoorbeeld om met levensbeëindiging?

Al met al was het een zeer informatieve bijeenkomst over een lastig onderwerp. Uit de vragen die uit de zaal kwamen bleek wel hoe groot de informatiebehoefte is. De emotionele kant bleef hierdoor onderbelicht. Wellicht een mooi onderwerp om nog eens op terug te komen.

Het thema van het volgende Parkinsoncafé Rotterdam, op donderdag 31 mei 2018, is opnieuw uitdagend te noemen. We hebben het dan over intimiteit en seksualiteit. Hoe houden we het leuk? U bent van harte uitgenodigd om de middag bij te wonen.

« Ga terug naar Parkinson Café Rotterdam

E-mail: info@parkinsoncaferotterdam.nl

Terug naar boven