25 januari 2018 Multidisciplinaire zorg

multidisciplinair.jpegzaterdag 15 september 2018 21:35

Het eerste thema van dit jaar is Multidisciplinaire zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. Dit keer is de oranjerie van woonzorgcentrum Simeon en Anna in Rotterdam Zuid door Laurens ter beschikking gesteld. Jacqueline van de Linden – parkinsonverpleegkundige Havenpoli en Maasstadziekenhuis – deelt haar visie over de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders.

Jacqueline ligt toe dat bij multidisciplinaire zorg de zorgaanbieders van diverse disciplines met de patiënt en onderling samenwerken en zorg verlenen. Bij Parkinson(isme) is de zorgverlening in de eerste fase van de ziekte vaak in handen van de huisarts, neuroloog en Parkinson verpleegkundige. In de tweede en derde fase neemt de complexiteit en daarmee het aantal zorgverleners toe. Veel mensen staan dan in contact met een fysio- of oefentherapeut, apotheker, ergotherapeut en logopedist. Daarnaast spelen ook mantelzorgers een belangrijke rol. Verder zijn er nog de Parkinson Vereniging, diëtist, maatschappelijk werker, geriater/revalidatiearts, (neuro-)psycholoog of psychiater, thuiszorg, verpleegkundige of verzorgende, begeleider van de dagbesteding, klinisch geriater, seksuoloog en neurochirurg.

In de pauze delen de deelnemers hun ervaringen en ideeën met elkaar. Jacqueline inventariseert daarna de inbreng en concludeert dat ook (of juist) in de eerste fase van de ziekte behoefte kan zijn aan multidisciplinaire zorg. Het leven verandert namelijk vaak ingrijpend doordat men bijvoorbeeld moet stoppen met werken (en/of autorijden). De ARBO-arts heeft in dat stadium een belangrijke rol bij multidisciplinaire zorg. Bovendien zijn er na de diagnose soms relatieproblemen en bevindt men zich ineens in een ingrijpend rouwproces/acceptatieproces. Volgens Jacqueline is er ruimte voor verbetering in de communicatie tussen de zorgverleners onderling en in de communicatie naar de patiënt. We bespreken de bijdrage die een zorgcoördinator en/of case-manager zou kunnen leveren. Bij mensen met dementie wordt zo’n case-manager vergoed. Ook de nieuwe ontwikkelingen rond in Parkinson(isme) gespecialiseerde zorgcentra zoals ParkinsonPunt (Heerlen) of Rijckehove (de Zellingen, Capelle aan de IJssel) komen aan bod. Beide initiatieven worden door de gasten positief ontvangen.

Tenslotte wijst Jacqueline ons op:

www.parkinson-vereniging.nl

De Parkinson Vereniging informeert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek.

U kunt de Parkinson Vereniging steunen door lid te worden.

www.parkinsonnet.nl
Er zijn 3000 in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners aangesloten bij ParkinsonNet.

www.parkinsonconnect.nl
Parkinsonconnect is het online platform van ParkinsonNet.

De eerstvolgende bijeenkomst van Parkinsoncafé Rotterdam is op donderdagmiddag 22 februari 2018.

« Ga terug naar Parkinson Café Rotterdam

E-mail: info@parkinsoncaferotterdam.nl

Terug naar boven