Over Algemene Ledenvergadering 28 mei 2019

Algemene Ledenvergadering 28 mei 2019

Agenda:

 1. Opening

 2. Workshop verzorgd door de heer K. Vermunt

 3. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken

 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2018

 5. Jaarverslag en jaarrekening 2018

 6. Concept Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2020 – 2023

 7. Samenstelling bestuur

  Voorstellen van en stemmen over benoeming kandidaat algemeen bestuurslid de heer J.E. Jonker.

 8. W.v.t.t.k.

 9. Sluiting

In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden. Op die manier kunnen we zorgen voor een passende locatie, met voor iedereen koffie/thee en wat lekkers.

Vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn beschikbaar vanaf 10 mei

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Deel met anderen

Terug naar boven