Verslag nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2019

dinsdag 15 januari 2019

Marja Overvest deelt haar ervaringen met Parkinson, het accepteren van de ziekte en vervolgens het vinden van de manier hoe het beste daarmee om te gaan

Rond de 30 aanwezigen werden door een enthousiaste Marja Overvest, vaste bezoekster van ons café en algemeen bestuurslid  van de Parkinson Vereniging geïnformeerd over het ruime aanbod van “cursussen” door de Parkinson Vereniging.

Maar eerst geeft zij een inkijk in het proces dat zijzelf onderging en in 2012 -in onderling overleg- tot ontslag uit haar functie bij het Meander leidde; een jaar later -in 2013 dus volgde de diagnose Parkinson. De rode draad door haar verhaal was de boodschap dat je zelf verantwoordelijk bent over hoe je je verhoudt tot de diagnose van de ziekte van Parkinson. Verdiep je in het ziektebeeld, ga na wat het voor jou inhoudt en probeer uit te gaan van mogelijkheden in plaats van moeilijkheden, zo is haar advies. Ze slaagt er redelijk ver in haar enthousiasme over b.v. de aanschaf van een hond op haar publiek over te brengen.

Het kantelpunt voor haar in het accepteren van de ziekte was haar deelname aan de cursus ‘Parkinson, houd je aandacht erbij’. In die cursus is er specifiek aandacht voor de veranderingen op cognitief gebied. Het herkennen van persoonlijke veranderingen op het gebied van het denken, waarnemen, onthouden en redeneren geeft je ruimte om manieren te vinden hoe daar het beste mee om te gaan.

Bij de Parkinsonvereniging heeft een kleine 20% van alle Parkinsonpatiënten zich georganiseerd.  Hier vind je dan ook een plek, waar je met al je vragen over Parkinson terecht kunt. De doelstelling is kortweg:

 1. Informeren;

 2. Belangen behartigen;

 3. Lotgenotencontacten (zoals dit Parkinson Café) en

 4. Onderzoek stimuleren.

Onder “Informeren” zijn de cursussen, workshops en informatiedagen te verstaan. Een belangrijke cursus is “Parkinson? Houd je Aandacht Erbij!”. Hij bereidt je voor op wat je (evt.) te wachten staat. Binnen herkenbare situaties word je je bewust van veranderingen en beperkingen en leer je hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Deze cursus bestaat uit 9  wekelijkse sessies van 2 uur.

In z’n algemeenheid: de cursussen beogen vaardigheden te ontwikkelen, waarmee je als patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kunt hebben. Het aanbod luidt:

 1. Wat is Parkinson / Parkinsonisme?  - 1 dag – voor nieuwe leden;

 2. Maak kennis met de Parkinson Vereniging -1 dag – voor nieuwe leden;

 3. Parkinson?  Houd zelf de regie – 2 dagen;

 4. Parkinson en Werk – 1 daagse workshop;

 5. Parkinson? Houd je Aandacht Erbij! – zie hierboven;

 6. Parkinson en de naasten – 2 workshops  - halve dagen – voor mantelzorgers

 7. Laatste levensfase.

Momenteel worden alleen de onder 5 en 6 genoemde cursussen actief aangeboden .Voor verdere info wordt verwezen naar de website van de Parkinson Academie op www.parkinson-vereniging.nl en/of het Parkinson Magazine.

De aanwezigen hebben met grote belangstelling naar Het verhaal van Marja geluisterd. Na afloop van het inspirerend betoog ging er een zucht van herkenning door de zaal.

                                                                                    -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

De rest van de tijd wordt besteed voor wat het PC  ook beoogt: de ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

« Ga terug naar de homepage van Parkinson Café Amersfoort

Terug naar boven