Nieuwsflits 5 december 2019

Geachte heer Vonk,

In deze nieuwsflits maken we u graag attent op de facturatie van de contributie die in januari weer plaatsvindt. Ook is er nieuws vanuit de Parkinson Academie en zijn er updates over parkinson en pesticiden en leveringsproblemen van medicijnen

Bespreekt u met uw zorgverlener wat voor ú echt belangrijk is? Wij zouden dit graag van u horen! Daarnaast een oproep om te stemmen voor een financieel duwtje in de rug voor het evenement 'Jong & Parkinson 2020'. Tot slot zijn er aan het einde van dit jaar tips voor het overstappen naar een andere zorgverzekeraar en willen we u graag attenderen op het belastingvoordeel bij periodieke schenkingen

Veel leesplezier!

 
Contributie lidmaatschap 2020

In januari 2020 factureert de Parkinson Vereniging de contributie voor het jaar 2020. 

Wanneer u de vereniging heeft gemachtigd uw bijdrage jaarlijks automatisch af te schrijven, dan gebeurt dit omstreeks 23 januari 2020. Dit geldt ook wanneer uw jaarlijkse bijdrage vorig jaar in een andere maand is afgeschreven. Wanneer u de vereniging heeft gemachtigd uw bijdrage per kwartaal automatisch af te schrijven, dan wordt dit omstreeks 23 januari 2020, 23 april 2020, 23 juli 2020 en 23 oktober 2020 afgeschreven.

Leden met een (geldig) e-mailadres ontvangen de factuur per e-mail. Als u de factuur wilt ontvangen op een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat bekend is bij de Parkinson Vereniging, kunt u dit bij ons aangeven. Als u de factuur liever per post ontvangt, horen we dat graag van u. Leden  zonder (geldig) e-mailadres ontvangen de factuur voor de contributie per post.

Mocht u in februari nog geen factuur hebben ontvangen en er is ook geen bedrag van uw rekeningnummer afgeschreven, dan horen wij graag van u.

 
MSD Sinemet met vertraagde afgifte wordt niet meer geleverd

Onlangs hebben wij bericht ontvangen van MSD, de fabrikant van Sinemet CR (vertraagde afgifte). MSD meldt dat
Sinemet CR 250 van de markt is genomen en ook Sinemet CR 125 niet meer door hen wordt geproduceerd. Voor zover ons bekend hebben andere fabrikanten wel een Levodopa/carbidopa variant met vertraagde afgifte beschikbaar.

 
Wat is er voor u echt belangrijk?

U als geen ander weet wat belangrijk is voor uw kwaliteit van leven. Voor de een is dit de wens om zelf boodschappen te kunnen doen en voor iemand ander is dit misschien om een middag op de kleinkinderen te passen of om een keer te kunnen sporten in de week. Het is belangrijk om dit te delen met uw zorgverlener. Graag willen wij weten of u met uw zorgverlener kunt bespreken wat voor ú belangrijk is. Wilt u dit ons laten weten?

 
Laat ons weten of u deelt wat voor u belangrijk is
Parkinson en bestrijdingsmiddelen – wat doet de Parkinson Vereniging?

Het programma ZEMBLA heeft in de uitzending 'Parkinson op het platteland' aangetoond dat er een mogelijk verband is tussen bestrijdingsmiddelen die in Nederland in de landbouw gebruikt worden en het ontstaan van de ziekte van Parkinson. De Parkinson Vereniging is met dit onderwerp aan de slag gegaan.

 
Lees hier wat de Parkinson Vereniging hieraan doet
BNNVARA's Kassa over leveringsproblemen medicijnen

Het televisieprogramma Kassa van BNNVARA besteedde op zaterdag 16 november aandacht aan de leveringsproblemen van medicatie. De aanleiding hiervoor is de ijzeren voorraad die minister Bruins wil laten invoeren. Dankzij het intensieve contact dat de Parkinson Vereniging hierover heeft met betrokken organisaties, zoals de Patiëntenfederatie Nederland, was er veel aandacht voor de problemen die mensen met parkinson hierdoor ervaren.

 
Bekijk hier de uitzending van Kassa
Tips voor overstappen naar andere zorgverzekeraar

In november stuurde uw zorgverzekeraar u de polis voor het nieuwe jaar. U kunt nu controleren of alles nog aansluit bij uw wensen en situatie. Als u wilt, kunt u een andere polis kiezen bij uw verzekeraar of overstappen naar een andere verzekeraar. Op de website van de ombudsman en de geschillencommissie zorgverzekeringen staan handige tips voor als u overweegt over te stappen. Ook de Patiëntenfederatie Nederland heeft nuttige informatie op de website staan over zorgverzekeringen.

 
Ga naar de website van de ombudsman
Stem op 'Jong & Parkinson 2020'

Wendy van Wijk, vrijwilliger Parkinson Café Woerden, heeft het initiatief genomen om het project ‘Jong en parkinson 2020’ in te dienen bij het Torfsfonds voor een financieel steuntje in de rug. De projecten met de meeste stemmen komen in aanmerking voor sponsoring. U kunt uw stem uitbrengen tot en met 10 december!

 
Breng nu uw stem uit op 'Jong & Parkinson 2020
Heeft u moeite met onthouden, schakelen of twee dingen tegelijk doen?

Dan is de cursus ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij!’ iets voor u. In negen bijeenkomsten van twee uur leert u anders om te gaan met de veranderingen in het brein.

In het voorjaar gaat de cursus weer op een aantal plekken in het land van start, te weten in Hoensbroek, Etten Leur, Den Haag, Leiden en Purmerend. Meld u snel aan, want vol=vol!

 
Kijk voor data, locaties en aanmelden op de website
De Parkinson Vereniging met belastingvoordeel steunen

Wilt u mensen met de ziekte van Parkinson voor langere tijd financieel steunen en een deel van uw schenking terugontvangen van de Belastingdienst? Dat kan! Als u uw gift voor minimaal 5 jaar vastlegt als periodieke schenking kunt u dit aftrekken van de belasting, omdat de Parkinson Vereniging is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie kunt u mailen naar info@parkinson-vereniging.nl

 
Lees meer over periodiek schenken en belastingvoordeel
   

U kunt deze nieuwsflits van de Parkinson Vereniging ook online bekijken. U kunt altijd reageren op deze nieuwsflits door een mail te sturen naar: communicatie@parkinson-vereniging.nl. Ook kunt u uw voorkeuren instellen of uitschrijven op de website.