Nieuwsflits 6 augustus 2020

Geachte heer Vonk,

In deze nieuwsflits leest u een oproep van de onderzoekers van het Goudmantelproject. Ook is er een bericht van de Parkinson op Maat-vraagbaak, die is uitgebreid met nuttige video's over medicatie. Daarnaast zijn we trots op de inzet van de sponsorlopers die een alternatieve wandeltocht bedachten in plaats van de Nijmeegse Vierdaagse en hiermee een mooi bedrag bij elkaar wandelden! 

Veel leesplezier!

 
Mooie sponsoropbrengst alternatieve vierdaagse

Onze sponsorlopers konden door de coronamaatregelen dan wel geen Nijmeegse Vierdaagse lopen, maar wandelen doen ze! Samen haalden zij maar liefst € 8.031 op voor de Parkinson Vereniging.

 
Lees hier het volledige bericht
Parkinson op Maat: Vraagbaak over medicatie

De Parkinson Vraagbaak geeft antwoord op vragen over parkinson van deelnemers aan de Parkinson Op Maat-studie. Deze maand beantwoordt neuroloog Bart Post dertien vragen over parkinson en medicatie.

 
Ga naar de vraagbaak over medicatie
Oproep voor onderzoek: Mantelzorgers zijn GOUD waard!

Het is dan ook belangrijk dat zij zich goed ondersteund en gesteund voelen. Dat is de insteek van het 'GOUDMantel-Parkinson' project: ondersteuning bieden voor mantelzorgers én gebruik maken van de waardevolle kennis die (oud)mantelzorgers hebben om ervaringen onderling uit te wisselen. Om meer inzicht te krijgen in de huidige mantelzorgondersteuning worden mantelzorgers en oud-mantelzorgers gevraagd om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek.

Eerder is met subsidie van de Parkinson Vereniging al een kleine, verkennende studie uitgevoerd. Vanuit interviews met o.a. mantelzorgers en oud-mantelzorgers bleek er interesse voor het GOUDMantel-idee om onderling kennis uit te wisselen. De samenvatting van de resultaten leest u hier.

 
Lees hier de volledige oproep
   

U kunt deze nieuwsflits van de Parkinson Vereniging ook online bekijken. U kunt altijd reageren op deze nieuwsflits door een mail te sturen naar: communicatie@parkinson-vereniging.nl. Ook kunt u uw voorkeuren instellen of uitschrijven op de website.