Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart) - Uitnodiging bijeenkomst 8 september

Uitnodiging bijeenkomst 8 september 2020

Beste bezoekers van Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart), 

We kunnen met vreugde berichten dat we u op dinsdagavond 8 september om 19.00 uur kunnen ontvangen op dezelfde locatie in de grote zaal. Veilig en op 1.50 meter afstand.

Adres: Dienstencentrum ‘De Spil’, Poelruit 12, 2811 SX Reeuwijk.

Lees ook de onderstaande Coronaregels!                            

PROGRAMMA:

19.00 uur:       Inloop met koffie en thee
19.30 uur:       Welkom door de voorzitter Henk van Loo
Programma:   Het thema is: ‘Hoe behoud ik mijn zelfredzaamheid’                    

Spreker:          José Temmink, ergotherapeute
21.00 uur:       Afsluiting 

Voor de onkosten stellen we een vrije gift in de hoedendoos t.b.v. het Parkinson Café zeer op prijs. U kunt ook bijdragen via het rekeningnummer van de Parkinson-Vereniging Bunnik:                IBAN NL40 RABO 0156 9062 44 t.g.v. Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart). Graag de rechtstreeks overgemaakte gift doorgeven aan de penningmeester Piet Boer, pfboer@ziggo.nl.

HOE KUNNEN WE U EN ONZE VEILIGHEID ZO OPTIMAAL MOGELIJK BEWAKEN. 

  • Wij zijn verplicht de aanwezigen te registreren. Alleen deze keer niet aan de inschrijftafel. Daarom verzoeken wij u dringend om de onderstaande bon in te vullen en deze terug te sturen naar: info@parkinsoncafereeuwijk.nl. of per telefoon: 0348 750 680 vóór 7 sept. De bijvoegde bon kunt u ook bij aankomst inleveren. Voor vragen bel bovenstaand telefoonnummer.
  • U wordt ontvangen in de hal en we verzoeken u hier 1.50 meter afstand te houden van de andere bezoekers, uw temperatuur wordt gemeten en desinfecteer u handen!
  • U wordt begeleid naar een plaats in de zaal. De koffie en thee ontvangt u daar.
  • U mag alleen de aangewezen plaats verlaten als dit echt noodzakelijk is.
  • Aan het einde van het programma verlaten we op aanwijzing de zaal rij voor rij.

Als werkgroep zien we uit naar uw komst en een hartelijke groet,                 
namens de werkgroep Parkinsoncafé Reeuwijk (Groene Hart), Willy de Graaff, contactpersoon

Aanmeldingsformulier Parkinsonbijeenkomst op 8 september in De Spil.

I.v.m. de Corona-richtlijnen is ons verzocht tot een meldingsplicht.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het contactonderzoek van de GGD als blijkt dat er een Corona-uitbraak heeft plaatsgevonden na aanleiding van deze P.café-bijeenkomst.

De gegevens zullen een maand na deze bijeenkomst vernietigd worden.

Dhr. / Mw. ……………………………………………………

Aantal personen: ……………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………….

Ga naar de website Parkinson Café Reeuwijk (Groene Hart)
Hartelijk dank voor uw lidmaatschap!

De Parkinson Cafés zijn een initiatief van de Parkinson Vereniging. Bedankt voor uw lidmaatschap, mede door uw bijdrage worden activiteiten voor mensen met de ziekte van Parkinson(ismen) mogelijk gemaakt.   

Samen staan we sterker!
Breng een nieuw lid aan en draag hiermee een steentje bij!
Ja, ik help mee en maak een medebezoeker van het Parkinson Café ook lid voor € 3,50 per maand!footer PC.png

Meld direct uw medebezoeker aan!
   

U kunt deze nieuwsflits van de Parkinson Vereniging ook online bekijken. U kunt altijd reageren op deze nieuwsflits door een mail te sturen naar: communicatie@parkinson-vereniging.nl. Ook kunt u uw voorkeuren instellen of uitschrijven op de website.