Nieuwsflits 15 maart 2021

Geachte heer Vonk,

In deze nieuwsflits een eerste kennismaking met de nieuwe directeur van de Parkinson Vereniging: Nickie van der Wulp. Verder leest u meer over stemgeheim en parkinson, het expertiseplatform parkinson en arbeid, een aankondiging voor golfclinics van Parkinson2beat en een oproep voor het onderzoeksproject RAP. Tot slot nog een verwijzing naar de online-activiteiten van de Parkinson Academie.

Veel leesplezier! 

 
Nieuwe directeur!

Per 1 mei 2021 start Nickie van der Wulp (1977) als nieuwe directeur van de Parkinson Vereniging. Zij volgt Carla Aalderink op.

Nickie was sinds 2017 directeur van Rudolf Steiner Zorg. Bij deze zorginstelling heeft zij zich ingezet voor warme, persoonsgerichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een somatische zorgvraag die 24 uur per dag zorg nodig hebben, waaronder ook mensen met parkinson. 

Nickie: 'Krachtig, kritisch en als boegbeeld voor de leden, wil ik me ervoor inzetten dat mensen met parkinson of een parkinsonisme zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen leiden. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie en belangrijke werk van de Parkinson Vereniging samen met een deskundig bureau, een betrokken bestuur, enthousiaste vrijwilligers en vooral met en voor onze leden.'

'Namens het bestuur kan ik melden blij te zijn om met Nickie een nieuwe directeur te hebben kunnen benoemen waarvan we verwachten dat ook zij onze vereniging weer een nieuwe impuls voorwaarts gaat geven', aldus Jan Lantink, voorzitter van het bestuur van de Parkinson Vereniging.

 
Stemgeheim en de ziekte van Parkinson

Op woensdag 17 maart 2021 wordt er een verkiezing gehouden voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken, kan er ook op 15 en 16 maart worden gestemd. In verband met het stemgeheim mogen kiezers enkel alleen in het stemhokje plaatsnemen. Uitzondering hierop vormen kiezers die door hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Daarbij gaat het onder andere om kiezers die de ziekte van Parkinson hebben.

 
Lees hier het volledige bericht
Samenwerken voor parkinson: Expertisecentrum voor Parkinson en Arbeid

Het aantal werkenden met parkinson groeit. Bij alle betrokkenen leven veel vragen over de gevolgen die parkinson op lange of korte termijn heeft op het werk. Om die reden haalde ParkinsonNet in 2020 tijdens BikevoorParkinson geld op, om mensen hierbij te ondersteunen. Een plek binnen de ParkinsonNet en Parkinson Vereniging website biedt zorgverleners hierin straks ook de nodige tools en informatie. Dit draagt er vervolgens aan bij dat werkenden met parkinson hun baan kunnen behouden of een afgewogen keuze kunnen maken om hun werkweek een eigen invulling te geven.

 
Lees hier het volledige bericht
Op de golfbaan met Parkinson2beat

Het is prachtig weer en het golfen in de zon is dan ook werkelijk een groot genot. Parkinson2Beat is aan de slag gegaan en heeft weer golfbanen bereid gevonden mee te werken aan onze benefiet golfwedstrijden. De lijst voor 2021 is nog lang niet compleet, maar dat zal snel veranderen.

 
Lees meer en meld aan voor een van de wedstrijden!
OPROEP: Denkt u mee over de ontwikkeling van een digitaal programma voor paramedische zorg bij parkinson?

In het RAP-Parkinsonproject wordt een digitaal programma met richtlijnen voor verschillende soorten paramedische zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dit online hulpmiddel is bedoeld voor zorgverleners en voor mensen met parkinson en hun naasten.

De ontwikkelaars zoeken nog naar drie naasten van iemand met parkinson om aan te sluiten bij de klankbordgroep.

 
Lees hier de volledige oproep
Vragenlijst over hulpmiddelen

Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van VWS en VNG laten hier onderzoek naar doen. Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ervaringen daarin meegenomen worden.

Heeft u tussen 2018 en 2020 een hulpmiddel aangevraagd bij uw gemeente? Of heeft u in die periode te maken gehad met service of onderhoud van uw hulpmiddel? Deel dan uw ervaring en vul de vragenlijst in. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Significant Public en kan tot 27 maart anoniem ingevuld worden.

 
Ga naar de vragenlijst van de Patiëntenfederatie Nederland
Bekijk het aanbod van online cursussen

Er is de afgelopen tijd met veel enthousiaste trainers gewerkt aan het ontwikkelen van online cursussen. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten, nu dat fysiek niet kan.

Neem een kijkje op de website van de Parkinson Academie en schrijf u in voor een cursus naar keuze;

  • ‘Zullen we over de toekomst praten?’
  • 'Parkinson en werk’
  • ‘Workshop voor naasten van mensen met parkinson’

Regelmatig komen er nieuwe cursussen bij.

 
Ga naar de webpagina van de Parkinson Academie
Campagne 'Gouden jaren'

De campagne 'De Gouden Jaren' besteedt aandacht aan de doelgroep ouderen die het hardst getroffen wordt door het COVID-19 virus. Deze bijlage bij de Telegraaf laat in verschillende artikelen zien hoe u ondanks deze beperkingen goed en gezond samen oud kunt worden en de Gouden Jaren optimaal kunt benutten. 

 
Lees hierover op planethealth.nl
   

U kunt deze nieuwsflits van de Parkinson Vereniging ook online bekijken. U kunt altijd reageren op deze nieuwsflits door een mail te sturen naar: communicatie@parkinson-vereniging.nl. Ook kunt u uw voorkeuren instellen of uitschrijven op de website.