Onderzoeksagenda | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Onderzoeksagenda

Onderzoeksagenda

Laatst gewijzigd op 21 juni 2016

De Parkinson Vereniging heeft voor de periode 2016-2019 haar onderzoeksprioriteiten vastgelegd in een onderzoeksagenda:

De Parkinson Vereniging wil haar activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek de komende jaren richten op de volgende prioriteiten:

a. Het versterken van de gezonde kant van de mens met parkinson(isme). Denk hierbij bijvoorbeeld aan coping (kunnen omgaan met…), het beheersen van je energiebalans, maar ook aan de invloed van beweging.

b. Het verbeteren van de instelling op en afstemming van medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan het tegengaan van bijwerkingen, het inzetten van geavanceerde therapieën (Deep Brain Stimulation, Duodopa, Apomorfine), het bevorderen van therapietrouw. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de behandeling van pijn.

c. Het inzetten van aanvullende therapieën. Hieronder valt ook voeding.

d. De Parkinson Vereniging richt zich hierbij op het vergroten van patiëntvaardigheden op bovengenoemde thema’s, waardoor de mens met parkinson(isme) zo veel mogelijk de regie heeft en houdt over zijn of haar leven en behandeling.

e. De Parkinson Vereniging vraagt speciale aandacht voor mensen met parkinson(isme) in een gevorderd stadium (onder andere verpleeghuiszorg).

Heeft u vragen over de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging? Mail naar: onderzoek@parkinson-vereniging.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap