Nederlands Parkinson Cohort | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Nederlands Parkinson Cohort

Nederlands Parkinson Cohort

Ter ondersteuning van het opzetten van een Nederlands Parkinson Cohort heeft de Parkinson Vereniging financieel bijgedragen aan de aanstelling van een kwartiermaker (dr. Chris Vriend) in de periode april 2014 – december 2014.

Dit heeft geresulteerd in de vorming van een onderzoeksnetwerk, bestaande uit zeven universitaire medische centra plus vier grote niet-universitaire ziekenhuizen. Dit netwerk gaat op uniforme wijze data verzamelen voor de vorming van een landelijke cohort voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Het project biedt een unieke kans tot samenwerking en bundeling van kennis vanuit verschillende centra en heeft een breed draagvlak binnen Nederland. Het NPC heeft hiervoor eind 2014 de Parelsnoer-status verkregen. Twee patiëntonderzoekers zijn intensief betrokken bij het opstarten van het NPC in de initiatiefgroep. Daarnaast is één van deze patiëntonderzoekers lid van de stuurgroep van het project.

Een verslag van de kwartiermaker vindt u hier.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap