Parkinson en werk | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinson en werk

Parkinson en Werk

Ongeveer een kwart van de mensen met de ziekte van Parkinson is jonger dan 65 jaar. Voor deze grote groep mensen kan Parkinson mogelijk een rol (gaan) spelen in het werk. De Parkinson Vereniging vindt het daarom belangrijk aandacht te besteden aan het onderwerp ‘Parkinson en Werk’.

Om er achter te komen hoe groot de problemen zijn en waar deze problemen dan zitten, heeft de Parkinson Vereniging onderzoek laten uitvoeren door onderzoekers van RMC Groot Klimmendaal en het UMC St Radboud. Zij hebben onder andere door een enquête onder mensen met de ziekte van Parkinson achterhaald hoeveel mensen met de ziekte van Parkinson hiervan problemen ondervinden bij hun werk, welke problemen dit zijn en of hiervoor oplossingen en begeleiding zijn gevonden. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek vindt u hier. Het eindrapport van het volledige onderzoek is hier te vinden.

Uit het onderzoek bleek dat voor veel werkende mensen hun Parkinson in lichte (62%) of sterke (33%) mate invloed heeft op hun werk. Vooral vermoeidheid is een veelgehoorde klacht. Voor veel mensen (circa tweederde) zijn werkzaamheden aangepast, bijvoorbeeld de hoeveelheid werk of het aantal uren. #8% van de ondervraagden gaf aan dat ze informatie, begeleiding of ondersteuning hadden ontvangen. Bij de helft van deze mensen leeft het idee dat dit ook heeft bijgedragen om langer te kunnen werken met Parkinson.

De Parkinson Vereniging wil zich er daarom voor inzetten dat er goede informatie en ondersteuning komt voor werkende mensen met Parkinson. Om dit op te zetten, is er een projectgroep opgericht. Op deze pagina kunt u meer lezen over dit project.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap