Parkinson en Werk | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinson en Werk

Parkinson en werk

Werken is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met een chronische aandoening. De kwaliteit van leven is hoger voor mensen die werken; werk geeft dagstructuur, een netwerk, ontwikkelings-mogelijkheden en zin aan het bestaan. Daarnaast is het belangrijk om er voor te zorgen dat, met toenemende vergrijzing en ontgroening en dus een krimpende  beroepsbevolking, mensen aan het werk blijven. De laatste jaren is de arbeidsparticipatie van ouderen al aanzienlijk gestegen, maar het beleid is om die nog verder omhoog te brengen.
Dat betekent dat er steeds meer aandacht komt voor de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening of het nu gaat om werknemers met COPD en reuma of mensen die zijn genezen van kanker en weer aan het werk willen.

Het voorliggende onderzoek naar de arbeidsparticipatie van mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme past in deze trend. Ook voor mensen met een aandoening, die toch wordt gezien als ernstig, is arbeidsparticipatie immers van belang. Een sterk punt van het voorliggende onderzoek is dat een relatief grote groep werknemers met Parkinson of parkinsonisme zelf aan het onderzoek heeft deelgenomen en dat zij bevraagd zijn op voor hen relevante aspecten van werk en op ondersteuning die zij als belangrijk zien. Het onderzoek biedt voor alle betrokkenen, (zorgverleners, arboprofessionals, human resource managers en werkgevers / leidinggevenden) en werknemers met Parkinson of parkinsonisme zelf, handvatten om ervoor te zorgen dat adequate maatregelen worden genomen om mensen voor het arbeidsproces te behouden. Duidelijk is ook dat vroege interventie belangrijk is. Het onderzoek biedt verder een mooie aanzet voor vervolgonderzoek naar het omschrijven van interventies ter behoud van arbeidsparticipatie bij mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme en vervolgens naar de (kosten)effectiviteit van deze interventies.

Dr. Yvonne F. Heerkens
Lector Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Klik hier voor het rapport

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap