Parkinson en zorgverzekering | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinson en zorgverzekering

Parkinson en zorgverzekering

De Parkinson Vereniging wil de kennis over de ziekte van Parkinson en parkinsonismen vergroten en meer begrip kweken voor degenen die eraan lijden. Daarnaast verzorgt de vereniging informatie en voorlichting over de ziekte en behartigt zij de belangen van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. De Parkinson Vereniging wil in dit kader nagaan wat de wensen van haar leden zijn met betrekking tot de (aanvullende) zorgverzekering. Daarnaast wil zij nagaan of er bij haar leden behoefte is aan een collectieve aanvullende zorgverzekering en waar een dergelijke verzekering aan zou moeten voldoen.

De Parkinson Vereniging heeft Regioplan de opdracht gegeven de behoeftes omtrent de aanvullende zorgverzekering bij haar leden te onderzoeken. Patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme hebben vaak behoefte aan specifieke zorg die niet wordt vergoed uit het basispakket. Hierbij kan het onder andere gaan om fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psychologische zorg of complementaire behandelingen zoals acupunctuur. Voor deze zorg kan men zich aanvullend verzekeren, maar de vraag is of deze aanvullende verzekeringen goed aansluiten bij de situatie van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. Bovendien zijn er veel verschillende aanbieders en zorgverzekeringspakketten waaruit men kan kiezen en is het niet voor iedereen duidelijk welke verzekering het beste aansluit bij de zorgbehoefte. In het kader daarvan wil de Parkinson Vereniging met dit onderzoek nagaan aan welke voorwaarden een aanvullende verzekering volgens de leden zou moeten voldoen, om vervolgens deze informatie af te zetten tegen bestaande aanvullende verzekeringen. Hiermee krijgt de Parkinson Vereniging een beeld welke aanvullende verzekeringen het beste aansluiten bij de behoeften van patiënten met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en kan zij haar leden hierover informeren. Tot slot wil de Parkinson Vereniging nagaan of er onder haar leden behoefte is aan een collectieve aanvullende verzekering en waar een dergelijke verzekering aan zou moeten voldoen. Met behulp van deze informatie kan de
Parkinson Vereniging mogelijk het gesprek aangaan met zorgverzekeraars om afspraken te maken over een collectieve verzekering die aansluit bij de behoeften van haar leden.

In het onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal.

  1. Aan welke voorwaarden zou een aanvullende verzekering moeten voldoen om aan de wensen van de patiënten tegemoet te komen?
  2. Sluiten bestaande aanvullende verzekeringen aan bij de behoefte van de patiënten?
  3. Hebben de leden van de Parkinson Vereniging behoefte aan een collectieve aanvullende verzekering en waar zou deze aan moeten voldoen?

Klik hier voor het volledige rapport.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap