VIP - Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

VIP - Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg

VIP: Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg

In 2009 is in opdracht van de Parkinson Vereniging en het Prinses Beatrix Fonds een onderzoek gestart naar de kwaliteit van zorg voor parkinsonpatiënten in verpleeghuizen. In dit project is geïnventariseerd hoe de zorg in verpleeghuizen is en hoe deze verbeterd kan worden. Dit project is eind 2011 afgerond en heeft zeer belangrijke resultaten opgeleverd! Zo is er, dankzij het VIP-project, via ParkinsonNet scholing ontwikkeld voor specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen genoemd) en paramedici specifiek over Parkinson in verpleeghuizen. Daarnaast is er een Handreiking verpleeghuiszorg ontwikkeld, die als toevoeging dient op de bestaande multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson. Deze handreiking wordt verzonden naar alle specialisten ouderengeneeskunde in Nederland.

Klik hier voor de handreiking. 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap