Brainstorm ParkinsonNet | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Brainstorm ParkinsonNet

Brainstorm ParkinsonNet

Gepubliceerd op 24 maart 2017

ParkinsonNet heeft een grote missie, de allerbeste zorg voor iedereen met parkinson. Onze ruim 3.000 aangesloten zorgverleners maken zich daar iedere dag sterk voor en bieden mensen met parkinson gespecialiseerde zorg door heel Nederland. Maar ook onze diverse initiatieven en projecten dragen daaraan bij. Bijvoorbeeld een initiatief als ParkinsonTV, dat we samen met de Parkinson Vereniging maken, is innovatief en zorgt ervoor dat we samen voorop lopen in Nederland. Bij alles wat we doen betrekken we mensen die parkinson hebben. Niemand dan u weet namelijk beter wat voor de toekomst belangrijk is als het om de zorg gaat. 

Inmiddels zijn, mede doordat mensen met parkinson met ons meedachten ook ParkinsonConnect, de Parkinson Zorgzoeker, Bike4Parkinson en een ParkinsonNet panel ontstaan. Stuk voor stuk mooie producten die u allemaal op eigen wijze informeren en met u communiceren. Al deze verschillende manieren van communiceren willen we graag samen met u in kaart brengen en beter stroomlijnen. Zodat u, en alle mensen in Nederland die moeten leven met parkinson, gerichter en persoonlijker informatie ontvangen.

Daarom willen wij u vragen om hier met ons over te brainstormen en mee te denken in een focusgroep van in totaal acht personen. Wij willen u graag uitnodigen voor donderdag 13 april in Nijmegen.  Deze bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.Voor  6 april ontvangt u alle informatie toe over deze bijeenkomst. 

Sabine van Zundert – sabine.vanzundert@radboudumc.nl 024 361 4701​


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap