Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson: de CHEVAL-studie | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson: de CHEVAL-studie

Cholinesteraseremmers tegen het verergeren van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson: de CHEVAL-studie

Een patiënt met de ziekte van Parkinson kan beelden zien, die niet echt zijn. Deze beelden noemen we visuele hallucinaties. Het begint vaak heel onopvallend. Vaak is het niets meer dan een beweging in de ooghoeken of een gevoel dat er iemand in de kamer is. Vooral als het schemert, lijken de dingen anders: een boom in de verte wordt een man en een vaas op de vensterbank wordt een poes. Een patiënt weet meestal dat de visuele hallucinaties niet echt zijn. Als de visuele hallucinaties langer bestaan  worden de beelden van dieren of mensen steeds duidelijker, maar ook vaker gezien. Uiteindelijk kan een patiënt het verschil met de werkelijkheid niet meer maken. Dit noemen we verlies van inzicht en dit leidt tot verwardheid (Parkinson-psychose). Om te voorkomen dat een patiënt steeds ernstiger in de war raakt, moet er behandeld worden met medicijnen: antipsychotica.    

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer je ook de lichte visuele hallucinaties al behandelt met antipsychotica, de toename van verschijnselen  in de tijd kan worden geremd. Er zijn aanwijzingen dat ook andere medicijnen dit effect hebben. We zijn een landelijk onderzoek gestart om erachter te komen of  het medicijn  ‘rivastigmine’, ervoor kan zorgen dat het inzicht in visuele hallucinaties langer behouden blijft. Door eerder in te grijpen, willen we bereiken dat patiënten zo lang en zo goed mogelijk blijven functioneren.

We zoeken hiervoor 168 patiënten met de ziekte van Parkinson die lichte visuele hallucinaties ervaren. Deelnemers aan het onderzoek loten voor een behandeling met het medicijn (‘rivastigmine’) of met een imitatie (placebo). Het middel wordt vervolgens dagelijks ingenomen voor een periode van 2 jaar. Tijdens het hele onderzoek vinden vijf bezoeken plaats.  Dit kan in uw ziekenhuis, of als u het prettiger vindt bij u thuis. Door middel van een aantal oefeningen en vragenlijsten wordt dan naar het algeheel functioneren gekeken. Wanneer alle deelnemers het onderzoek hebben doorlopen, kunnen we de effecten op het verergeren van de hallucinaties in de tijd eerlijk vergelijken tussen de groep met het medicijn en de groep met de imitatie.

Eind 2013 is het CHEVAL-onderzoek gestart in diverse ziekenhuizen in het westelijke deel van Nederland. Patiënten uit andere delen van het land kunnen hopelijk in de loop van 2014 ook in hun regio meedoen. De CHEVAL-studie wordt gefinancierd door ZonMw en de stichting ParkinsonFonds.

Denkt u in aanmerking te komen voor de CHEVAL-studie, bespreek dit dan met uw neuroloog. Deze kan u aanmelden voor de studie.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.chevalstudie.nl).

Indien u nog vragen heeft kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen: 020-5667410 / 06-20507565.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het gehele CHEVAL-team,
Tom van Mierlo en Elisabeth Foncke


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap