Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg thuis voor mensen met Parkinson of Parkinsonisme | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg thuis voor mensen met Parkinson of Parkinsonisme

GOUDmantel-project

Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg thuis voor mensen met Parkinson of Parkinsonisme

Gepubliceerd op 8 mei 2017

Tijdens de zorg voor hun naaste met Parkinson of Parkinsonisme doen mantelzorgers veel kennis en ervaring op. Zij lopen tegen alledaagse problemen aan en vinden hier creatieve oplossingen voor. Met dit project willen we deze ervaringen van oud-mantelzorgers beschikbaar maken om andere mantelzorgers te ondersteunen. Zij zijn goud waard! Veel mantelzorgers hebben namelijk het gevoel er alleen voor te staan en alles zelf uit te moeten zoeken. Voor de oud-mantelzorger kan het actief delen van kennis en ervaring ook voldoening geven.

Een citaat van een mantelzorger: “Mantelzorgers zijn over het algemeen een vergeten groep. Door versnippering van de begeleiding via mantelzorg-organisaties door gemeentelijk beleid is er nauwelijks aandacht en support voor deze groep mensen”.

Doel van dit project

Het doel is om ervaringen en kennis van oud-mantelzorgers te inventariseren, te benutten en te delen met mantelzorgers en mensen met Parkinson en Parkinsonisme die nog middenin de zorg staan, om hen zo beter te kunnen ondersteunen. De Parkinson Verenging subsidieert dit project.

Wie kan deelnemen?

Alle mantelzorgers en oud-mantelzorgers van een naaste met Parkinson of Parkinsonisme. Het kan dan gaan om een partner, (schoon)zoon of (schoon)dochter, ander familielid, collega, vriend(in), buurvrouw of buurman. Het gaat om een telefonisch interview van 30 minuten tot 45 minuten. U kunt tot en met augustus 2017 deelnemen.

Vragen telefonisch interview

  • Hebben mantelzorgers behoefte aan ondersteuning door het delen van ervaringen met oud-mantelzorgers? Op welk gebied hebben ze behoefte aan tips en adviezen?

  • Willen oud-mantelzorgers hun kennis en ervaring delen en de rol als ervaringsdeskundige hebben? Hebben ze hier al ervaring mee? Wat ging er goed en wat ging er niet goed?

  • In welke vorm willen (oud)mantelzorgers ervaringen delen? Individueel of binnen een groep? Via eenmalig of herhaald contact? Direct contact of op afstand via de telefoon of computer? 

Wilt u meedoen?

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u graag meer informatie ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met:

José Peeters, dr.
Coördinator GOUDmantel-project
Radboudumc
e-mail: jose.peeters@radboudumc.nl
Telefoon: 024 - 361 98 07

We hopen dat u meedoet!  Uw ervaringen zijn belangrijk.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap