Oproep oud-mantelzorgers: Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg voor mensen met Parkinson(isme) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Oproep oud-mantelzorgers: Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg voor mensen met Parkinson(isme)

GOUD mantelproject: Gebruik van Oud-Mantelzorgervaring voor betere zorg voor mensen met Parkinson(isme) (oproep oud-mantelzorgers)

Gepubliceerd op 11 augustus 2017

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Als hun dierbare is overleden blijft deze kennis vaak onbenut. Terwijl zij met hun ervaringskennis mantelzorgers juist zouden kunnen ondersteunen en mee kunnen denken bij het oplossen van problemen. Zij zijn goud waard!

Waar gaat deze vragenlijst over?

Met deze vragenlijst willen we meer inzicht in het delen van kennis en ervaringen met anderen. Wat zijn uw ervaringen met de zorg voor uw naaste? Zou u uw ervaringen met mantelzorgers, die op dit moment voor een naaste zorgen, willen delen? Zo ja, op welke manier?

Invullen vragenlijst

Deze vragenlijst is bedoeld voor oud-mantelzorgers, dat wil zeggen voor degene die voor een (overleden) naaste met Parkinson(isme) heeft gezorgd. Het invullen duurt ongeveer 10  minuten.

Dit is de link naar de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/MKZMMG9

Vertrouwelijkheid

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit project. Al uw antwoorden en gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Heeft u vragen? Neem dan met ons contact op via de mail (jose.peeters@radboudumc.nl) of telefonisch (024 -361 98 07).

Kent u nog een oud-mantelzorger die mee zou willen doen aan dit project? Stuur de link dan door!

Hartelijk dank!     

José Peeters, projectcoördinator

Marjolein van der Marck, projectleider

Dit project wordt opgezet vanuit de afdeling Neurologie en Geriatrie van het Radboudumc. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van de Parkinson Vereniging.

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap