Interviews voor studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Interviews voor studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Oproep patiënten, naasten, vrijwilligers, mantelzorgers en hulpverleners

Geplaatst op 6 maart 2017 

Beste meneer/mevrouw,

Wij zijn een projectgroep van de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Leiden. Voor een projectopdracht willen wij zoveel mogelijk informatie verzamelen over de Ziekte van Parkinson, de gevolgen voor de patiënten, naasten en vrijwilligers/mantelzorgers en eventuele verbeterpunten/suggesties voor de hulp bij de Ziekte van Parkinson. De projectgroep is vooral geïnteresseerd in eventuele verbeterpunten/suggesties voor de hulp bij de Ziekte van Parkinson en dan met name voor de sociale omgeving van de patiënt.

Hiervoor wilt de projectgroep graag zoveel mogelijk interviews afnemen en de projectgroep is in staat om de interviews op locatie af te nemen. Het interview zal ongeveer 15-30 minuten duren.

Bent u bereid om met de projectgroep te spreken om ons te helpen met de opdracht? Mail dan naar: Tom.v.Leeuwen@hotmail.com of reageer op het bovenstaande bericht.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groeten,
 
Marissa de Jong
Julia Rietveld
Laura van Oostrum
Charissa Hofmeijer
Wesley Müller
Joart Huisman
Tom van Leeuwen


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap