Patiënten Volgprogramma UMC Utrecht | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Patiënten Volgprogramma UMC Utrecht

Patiënten VolgProgramma (PVP)

Geplaatst op 25 augustus 2016

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het Patiënten VolgProgramma van het UMC Utrecht

Wat is het Patiënten VolgProgramma (PVP)?
Het Patiënten VolgProgramma is een studieonderdeel dat wordt gegeven aan 2e jaars studenten geneeskunde van het UMC in Utrecht. In de eerste jaren van deze studie, waarin ze opgeleid worden tot arts, krijgen de studenten onderwijs waarin ze veel kennis op doen over ziektebeelden.

Naast dit onderwijs krijgen de studenten in het tweede jaar de gelegenheid om deze theoretische kennis uit te breiden met kennis uit de praktijk, vanuit het perspectief van de patiënt.

Tijdens het PVP onderdeel is het de bedoeling om de studenten te leren wat het betekent om ziek te zijn. Hoe gaat iemand om met een ziekte? Hoe gaat de familie ermee om? Heeft iemand zich moeten aanpassen? Welke zorg is er allemaal nodig? Docenten kunnen dat natuurlijk vertellen aan de studenten maar veel indrukwekkender is het als u, de patiënt, dat zelf doet.

Om al onze studenten de gelegenheid te bieden een gesprek te kunnen voeren met een chronisch zieke patiënt zijn we altijd op zoek naar nieuwe patiënten.

Bent u tussen de 10 en 70 jaar en woonachtig in of dichtbij de stad Utrecht, dan nodigen wij u uit om deel te nemen!

Werkwijze van het Patiënten VolgProgramma
De studenten krijgen in januari 2017 een voorbereidende bijeenkomst in werkgroepen van gemiddeld 12 studenten. Daarna zullen zij contact met u opnemen en een afspraak maken om u thuis te bezoeken. Zij doen dit in groepjes van twee of drie studenten. Over dit bezoek zullen zij een verslag schrijven dat weer besproken wordt in de werkgroepen. Het verslag is alleen bestemd voor onderwijsdoelen. Uw naam zal vanzelfsprekend uit dit verslag worden weggelaten.

In februari/maart 2017 zullen de studenten u nogmaals bezoeken. Het bestaande verslag zal worden aangevuld, zodat na het tweede bezoek een compleet beeld ontstaat. In een afsluitende bijeenkomst geven de studenten een presentatie over hun opgedane kennis en ervaringen voor hun mede-         studenten en docent.

Vertrouwelijkheid
Eén van de eerste onderwerpen die studenten leren in hun studie betreft vertrouwelijkheid en het medisch beroepsgeheim. Persoonsgegevens en alles wat u vertelt aan de studenten valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u vertelt over uzelf en anderen, als vertrouwelijk wordt beschouwd. Uw naam zal dus ook niet in het verslag vermeld worden. Wel zullen uw leeftijd, beroep, aandoening en dergelijke gegevens in het verslag worden opgenomen. Ook alles wat u de studenten over dokters en verpleegkundigen vertelt wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd.

Wat krijgt u er voor terug?
Studenten kunnen veel van u leren en wij hopen dat het voor u een positieve ervaring zal zijn hieraan bij te dragen.

De studenten nemen bij hun laatste bezoek een attentie voor u mee als blijk van onze waardering.

Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met docentondersteuners:

Indien u iemand kent waarvan u denkt dat hij/zij ook graag zou willen deelnemen, dan horen wij dit graag van u d.m.v. een mail of telefoontje. Wij sturen mogelijke nieuwe kandidaten graag informatie toe.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap