Studie naar een beter denkvermogen door hersentraining via internet | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Studie naar een beter denkvermogen door hersentraining via internet

Thuis uw denkvermogen trainen op uw eigen computer

In de zomer van 2017 is in het Amsterdam UMC locatie VUmc te Amsterdam een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de mogelijkheid het denkvermogen bij mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren met behulp van een computertraining: de COGnitieve Training In Parkinson Studie (‘cogtips’).

Voor uitgebreide informatie over dit onderzoek: www.cogtips.nl.

Bij Parkinson kunnen soms al vroeg in de ziekte problemen in het denken optreden, waaronder problemen met het plannen of het behouden van overzicht. Deze problemen kunnen ook effect hebben op het werk en/of de dagelijkse bezigheden. Tegenwoordig krijgen deze denkproblemen bij de ziekte van Parkinson steeds meer aandacht. Echter, passende behandeling voor deze problemen is nog niet voorhanden. “Cognitieve” training – training van het denkvermogen – zou een passende behandeling kunnen zijn. Deze behandeling is echter nog onvoldoende onderzocht.

Middels deze studie willen wij onderzoeken of online cognitieve training problemen in het denkvermogen kan verminderen en/of verslechtering kan voorkomen. Ook willen wij onderzoeken wat het effect is van de training op de hersenfuncties.

In een eerdere, kleinere studie hebben we deze training reeds onderzocht. Dit onderzoek had als doel om de training zo goed mogelijk bij mensen met de ziekte van Parkinson te laten aansluiten. Deze studie heeft al tot positieve reacties geleid bij deelnemers.

De patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging zijn nauw bij dit project betrokken. Zij spelen een rol bij het opzetten van het onderzoeksprotocol, en zijn volwaardig lid van het onderzoeksteam.

Wat houdt de studie in?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 140 deelnemers. We zoeken mensen met de ziekte van Parkinson, die klachten van hun denkvermogen ervaren, zoals moeite met plannen, de aandacht erbij houden en het overzicht bewaren.

Deelnemers zullen verdeeld worden in twee groepen, die elk een andere training zullen volgen. De training kunt u thuis uit voeren en duurt acht weken. Hiervoor heeft u wel een computer of tablet nodig met toegang tot het internet. De training omvat drie trainingssessies per week van elk 45 minuten, voor de duur van 8 weken. Voor de training, direct na afloop van de training, en zes maanden, een jaar en twee jaar na het afronden van de training zullen wij uw denkvermogen testen aan de hand van een aantal taken, en enkele vragenlijsten afnemen. Bij 80 deelnemers zullen wij ook hersenscanonderzoek afnemen. U bepaalt zelf of u daar aan mee wilt doen.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de website www.cogtips.nl.

Interesse?

Als u interesse heeft in deelname aan deze studie, of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker:

drs. Tim van Balkom, neuropsycholoog en promovendus

e-mail: cogtips@vumc.nl of Meld u aan voor dit onderzoek via de website (www.cogtips.nl)

tel: 06 – 256 949 13

Projectgroep:

Drs. T.D. van Balkom, neuropsycholoog en promovendus (uitvoerend onderzoeker)

Dr. C. Vriend, neurowetenschapper (projectleider)

Prof. dr. O.A. van den Heuvel, psychiater (projectleider)

Dr. Y.D. van der Werf, psycholoog

Prof. dr. H.W. Berendse, neuroloog

Mw. T. Berk (patiëntonderzoeker Parkinson Vereniging)

Dhr. R. Hagen (patiëntonderzoeker Parkinson Vereniging)

Voor het onderzoek te benaderen onafhankelijk arts:

Dr. U.M.H. Klumpers, psychiater

Financiering

Dit onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging en de Hersenstichting.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap