Virtuele visuele cues om freezing te verminderen bij mensen met de ziekte van Parkinson | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Virtuele visuele cues om freezing te verminderen bij mensen met de ziekte van Parkinson

Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek Virtuele visuele cues om freezing te verminderen  bij mensen met de ziekte van Parkinson

Gepubliceerd op 25 april 2017

Een deel van de patiënten met de ziekte van Parkinson heeft last van ‘freezing of gait’ (‘bevriezen van lopen’). Freezing is het gevoel dat de voeten kortdurend zijn vastgeplakt aan de vloer. Het zien van visuele cues, zoals strepen op de vloer, kan helpen om freezing te verbeteren. Het is nog niet opgehelderd hóe visuele cues freezing verbeteren. Bij de Universiteit Twente wordt een onderzoeksopzet ontwikkeld om het werkingsmechanisme van visuele cues te onderzoeken.

ONDERZOEK VIRTUELE VISUELE CUES om freezing te verminderen
In dit onderzoek worden visuele cues aangeboden in een virtuele werkelijkheid (Engels: ‘virtual reality’ [VR]). In deze virtuele werkelijkheid wordt een ‘normale’ omgeving nagebootst op een scherm. Liggend op een onderzoeksbank, ‘lopen’  deelnemers door de virtuele werkelijkheid-omgeving door op voetpedalen te drukken. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of visuele cues in een virtuele werkelijkheid-omgeving freezing van voetbewegingen kunnen verminderen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Wanneer deze onderzoeksopzet hiervoor geschikt blijkt, kan deze in de toekomst worden gebruikt voor bijvoorbeeld beeldvormende onderzoeken.

WAT HOUDT DEELNAME AAN HET ONDERZOEK IN?
Deelnemers aan ons onderzoek komen eenmalig naar de Universiteit Twente in Enschede. Het onderzoek duurt ongeveer 2.5 uur. In een loopexperiment worden deelnemers gevraagd op en neer door een gang te lopen en eenvoudige taken uit te voeren. De totale loopafstand bedraagt ongeveer 140 meter en een onderzoeker loopt met de deelnemer mee. Bij het virtuele werkelijkheid-experiment liggen deelnemers op een onderzoeksbank. Via een scherm zien zij een virtuele werkelijkheid, waar zij doorheen kunnen ‘lopen’ door op voetpedalen te drukken. tevens  worden enkele vragenlijsten afgenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd tijdens ‘OFF’, 12 uur na de laatste inname van parkinson-medicatie. De ochtendinname van parkinson-medicatie wordt hiervoor overgeslagen. Dit is zonder risico’s voor de deelnemer.

Reiskosten worden vergoed. Overig is er geen vergoeding voor deelname aan dit onderzoek.

WIE KAN ER MEE DOEN AAN HET ONDERZOEK?
U kunt meedoen aan dit onderzoek als u de ziekte van Parkinson heeft en tenminste twee keer per dag freezing ervaart. Als u belangstelling heeft in deelname aan dit onderzoek, nemen wij een korte vragenlijst met u door om te beoordelen of u geschikt bent voor deelname.

MEER INFORMATIE
Wanneer u interesse heeft in ons onderzoek, neemt u dan gerust (vrijblijvend) contact op.

Drs. S. (Sabine) Janssen

E-mail:                  s.janssen-2@utwente.nl
Post:                     Universiteit van Twente
                            Afdeling EWI-BSS / Zuidhorst 227
                            Postbus 217, 7500 AE Enschede
Telefoon:              053 4892276


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap