Eindverslag: het eerste deel van de driejaars en vijfjaarsmetingen van de NSTAPS in de periode 2011-2012. | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Eindverslag: het eerste deel van de driejaars en vijfjaarsmetingen van de NSTAPS in de periode 2011-2012.

Titel:

Eindverslag: het eerste deel van de driejaars en vijfjaarsmetingen van de NSTAPS in de periode 2011-2012.

Datum:

22 mei 2013

Auteurs:

Vincent J.J. Odekerken, AIOS neurologie

Rob M.A. de Bie, neuroloog

Afdeling Neurologie

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

Aantal woorden:

691

 

Diepe hersenstimulatie bij de ziekte van Parkinson wordt al jaren succesvol toegepast. Wat betreft het effect op de lange termijn is nog niet goed uitgezocht in welk gebied van de hersenen het best geopereerd kan worden. Sinds 2007 verricht een consortium van Nederlandse centra (AMC Amsterdam, UMC Groningen, HAGA ziekenhuis Den Haag, Medisch Spectrum Twente en St. Elizabeth ziekenhuis Tilburg) hier onderzoek naar. Aanvankelijk werden de patiënten tot één jaar na de operatie in studieverband gevolgd. Door steun van de Parkinson Vereniging wordt nu ook onderzocht hoe het patiënten op de langere termijn vergaat.

Diepe hersenstimulatie

Al meer dan vijftien jaar is bekend dat het toepassen van continue elektrische stimulatie in bepaalde hersendelen verbetering geeft van de symptomen die zich voordoen bij de ziekte van Parkinson. Deze behandeling heet diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, afgekort DBS). Bij DBS worden elektroden in de hersenen geïmplanteerd.

Ons huidige onderzoek, de NSTAPS genaamd, onderzoekt in welke van twee gebieden in de hersenen, namelijk de nucleus subthalamicus of de globus pallidus, deze elektrodes het best geplaatst kunnen worden. Beide gebieden liggen diep in de hersenen en ieder mens heeft van elk twee, één links en één rechts. Als in een onderzoek twee behandelingen worden vergeleken is het essentieel dat de patiënten vergelijkbaar zijn. Daarom is het onderzoek als volgt opgezet. De patiënten werden verdeeld in twee groepen; de helft van de patiënten is geopereerd in de nucleus subthalamicus en de andere helft in de globus pallidus. Door middel van loting werden de patiënten ingedeeld in één van deze twee groepen.

Resultaten van de NSTAPS studie tot nu toe

De resultaten van de NSTAPS studie, één jaar na de operatie, laten een belangrijk verschil zien tussen de twee hersenkernen: na STN DBS is er een grotere verbetering van motorische symptomen en functioneren op momenten van de dag dat medicatie niet goed werkt (de off-fase). Daarnaast is gebleken dat, tegen alle verwachtingen in, er niet meer bijwerkingen zijn van STN DBS wat betreft cognitie, stemming en gedrag. De resultaten zijn recent gepubliceerd in The Lancet Neurology.

Het vervolgonderzoek: drie en vijfjaarsmetingen

Sinds 2011 zijn de centra betrokken bij de NSTAPS bezig met het continueren van de follow-up, drie en vijf jaar na de DBS operatie. Het doel is om te onderzoeken wat het lange termijn effect op motorische symptomen en functioneren is van GPi DBS en STN DBS. Het tweede doel is om aan te tonen dat er zich geen duidelijk verschil voordoet in de bijwerkingen wat betreft cognitie, stemming en gedrag.

De follow-up beoordeling houdt in dat bij deelnemers aan het onderzoek een aantal klinische schalen wordt afgenomen. Deze schalen evalueren symptomen, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, nadelige effecten van de DBS en medicatiegebruik. Ook wordt gevraagd naar eventueel verlies van een baan, verlies van een belangrijke relatie en het zich voordoen van een psychose, depressie of angstklachten gedurende meer dan 3 maanden. Daarnaast vindt een uitgebreid neuropsychologisch en psychiatrisch onderzoek plaats.

Het eerste deel van deze vervolgstudie, project 2011-V04, betrof het deel van de driejaars en vijfjaarsmetingen in de periode 2011-2012 zijn verricht. Voor de metingen die tot 2014-2016 nog volgen, is op het moment een subsidie bij de Parkinson Vereniging aangevraagd (2013-R12).

In 2011-2012 zijn van de vooraf geschatte 84 bezoeken er in totaal 56 bezoeken verricht voor de follow-up metingen. Een aantal deelnemers kan door ziekte of overlijden niet meer deelnemen. Daarnaast zijn zes bezoeken van het budget van 2011-V04 uitgevoerd in 2013.

De resultaten van de driejaarsmetingen zullen in het tweede kwartaal van 2014 worden geanalyseerd. De resultaten van de vijfjaarsmetingen zullen pas in 2016 bekend zijn.

We willen alle deelnemers aan de NSTAPS studie hartelijk bedanken voor de tijd en energie die zij in dit belangrijke onderzoek steken

Namens de NSTAPS studie groep:

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam: V.J.J. Odekerken, dr R.M.A. de Bie, prof. dr R.J. de Haan, prof. dr B.A. Schmand en dr P.R. Schuurman.

Universitair Medisch Centrum Groningen: dr T. van Laar en prof. dr M.J. Staal.

Haga ziekenhuis, Den Haag: dr C.F.E. Hoffmann en A. Mosch.

St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg: dr G.N. Beute en dr P.C.G. Nijssen.

Medisch Spectrum Twente, Enschede: M.W.P.M. Lenders en dr J.P.P. van Vugt.

 

 

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap