Identificatie van parkinsonismegenen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Identificatie van parkinsonismegenen

Identificatie van parkinsonismegenen

Onder de term parkinsonisme wordt een neurologisch syndroom verstaan dat gedefinieerd wordt door een combinatie van verlangzaming van bewegingen (bradykinesie) in combinatie met een rusttremor, spierstijfheid en verlies van de reflexen die ons in staat stellen om te staan, zitten, staan, lopen, en het evenwicht te behouden (de houdingsreflexen). Het werk in dit proefschrift behandelt de ziekte van Parkinson, de meest voorkomende vorm van parkinsonisme, en de meer zeldzame parkinsonisme-plus syndromen, ook wel atypisch parkinsonisme genoemd (hierbij zijn extra neurologische kenmerken aanwezig). In het proefschrift worden naast zeldzame erfelijke factoren die parkinsonisme veroorzaken, ook erfelijke factoren beschreven die het risico op het ontwikkelen van parkinsonisme verhogen.

In het eerste deel van het proefschrift beschrijven we het experimentele laboratoriumwerk dat is gedaan met het erfelijk materiaal van patiënten met de ziekte van Parkinson afkomstig van het Italiaanse eiland Sardinië. Sardinië is een zogenaamd genetisch isolaat gebied. Dit houdt in dat de bevolking afstamt een beperkt aantal stichters. Hierdoor is het gemakkelijker erfelijke factoren te vinden die betrokken zijn bij de ziekte van Parkinson. We hebben in de bevolking van Sardinië het erfelijk materiaal van patiënten met de ziekte van Parkinson vergeleken met het dat van mensen zonder deze ziekte. Hiermee hebben we gevonden dat het waarschijnlijk is dat zeldzame erfelijke factoren verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson de bevolking van Sardinië. Deze gevonden erfelijk factoren kunnen zullen hopelijk nieuwe inzichten verschaffen in de biologie van de ziekte van Parkinson. Hiervoor is verder onderzoek nodig naar de werking van deze erfelijke factoren.

Het was reeds bekend dat defecten in het gen TARDBP kunnen resulteren in verschillende neurodegeneratieve aandoeningen zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS) en fronto-temporale dementie (FTD). In dit proefschrift tonen we aan dat defecten in dit gen ook kunnen leiden tot de ziekte van Parkinson. Defecten in dit gen kunnen dus leiden tot verschillende neurodegeneratieve aandoeningen, zelfs binnen één en dezelfde familie.  

In het tweede deel van het proefschrift beschrijven we families waarmee we met het bestuderen van hun erfelijk materiaal nieuw inzicht hebben verkregen in de biologie van hun ziekte. Met ons onderzoek hebben we het biologisch mechanisme kunnen ontrafelen van deze ziektebeelden. We beschrijven een familie waarbij de ouders aan elkaar verwant zijn en waarin enkele van hun kinderen belast zijn met parkinsonisme op jonge leeftijd, aanhoudende samentrekking van de spieren (dystonie) en verstandelijke achteruitgang. In deze familie hebben we een genetisch defect gevonden in het gen SYNJ1. Dit gen heeft een belangrijke rol in het gezond functioneren van zenuwcellen in de hersenen. Wanneer de functie van dit gen verstoord is, leidt dit tot het hierboven beschreven ernstig ziektebeeld.

Daarnaast beschrijven we twee niet verwante families, een Nederlandse en een Italiaanse, met dystonie op jonge leeftijd en later parkinsonisme, zeer sterk verhoogde bloedwaarden van het metaal mangaan, een verhoogd aantal rode bloedcellen en chronische leverziekte. In deze families hebben we een genetisch defect aangetoond in het gen SLC30A10. Hiermee beschrijven we de genetische oorzaak van de eerste behandelbare erfelijke aandoening van de menselijke mangaan stofwisseling.

Tot slot beschrijven we dat de mutatie p.Gly2019Ser in het gen LRRK2 de belangrijkste oorzaak is van de ziekte van Parkinson in Portugese patiënten. Deze bevindingen is zeer relevant voor erfelijkheidsonderzoek en genetische counseling. In patiënten met de ziekte van Parkinson uit Zambia hebben we de p.Gly2019Ser mutatie als oorzaak van de ziekte niet kunnen aantonen. Wel hebben we een drager van een andere mutatie in hetzelfde gen gevonden. Deze mutatie is mogelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson bij deze drager. Ook hebben we andere genen onderzocht waarvan bekend is dat ze betrokken bij de ziekte van Parkinson. Dit werk is de eerste uitgebreide analyse van LRRK2 en SNCA genen onder de inheemse populatie van Sub-Sahara Afrika.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap