“Improving surgical treatment for movement disorders” | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

“Improving surgical treatment for movement disorders”

Promotie Maria Fiorella Contarino: “Improving surgical treatment for movement disorders”.

Promotores: prof. dr. I.N. van Schaik en prof. dr. M.A.J de Koning-Tijssen

Co-promotores: dr. R.M.A. de Bie, dr. A.F. van Rootselaar en dr. P.R. Schuurman

Datum: 26-03-2013

De medicamenteuze behandeling van patiënten met bewegingsstoornissen, waaronder de ziekte van Parkinson, dystonie en tremoren, is dikwijls onbevredigend. Voor deze patiënten, kan het aanbrengen van elektrodes in de hersenen (Diepehersenstimulatie of Deep Brain Stimulation - DBS) een goed alternatief zijn. DBS geeft meestal een goede en langdurige verbetering van de motorische verschijnselen. Echter, bij sommige patiënten treedt slechts een gedeeltelijke of tijdelijke verbetering op.

Door de patiënten met bewegingsstoornissen beter te selecteren en de chirurgische techniek aan te passen kan het resultaat van diepe hersensimulatie om de stoornissen te verhelpen, verbeteren. Er moet worden gekeken naar de precieze ziektekenmerken en andere oorzaken van de functionele beperkingen. Ook kan de operatietechniek worden verfijnd.

In deze proefschrift worden een aantal technische en klinische problemen besproken rond DSB die van betekenis zijn voor een goed behandelingsresultaat. Het wordt o.a. gekeken naar de selectie van de patiënten, de keuze van de juiste soort operatie en van de doelstructuren van de operatie in de hersenen, de nauwkeurigheid van de chirurgische procedure, en de postoperatieve nazorg.

 Verder wordt gekeken of het doen van metingen tijdens de operatie en functionele MRI kunnen helpen bij de bepaling van de beste plaats in de hersenen om de elektrode te plaatsen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap