Onderzoeksstage Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore (US) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Onderzoeksstage Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore (US)

Onderzoeksstage Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore (US)

Geplaatst op 10 september 2015

Naam: Anja Moonen
Projectnr: 2015-02S
Periode: 20 april – 31 juli 2015

In december 2011 ben ik gestart met mijn promotietraject aan de Universiteit Maastricht, School for Mental Health and Neuroscience. Samen met mijn supervisor, Dr. Albert Leentjens, voer ik onderzoek uit op het gebied van cognitie en stemmingsstoornissen bij de Ziekte van Parkinson (ZvP). De projecten zijn met name gericht op het onderzoeken van hersenprocessen die ten grondslag liggen aan stoornissen in cognitie, zoals geheugenproblemen en concentratieproblemen, en stemming, denk hierbij aan depressieve klachten en angstklachten. Om dit te kunnen onderzoeken maken wij gebruik van verschillende beeldvormingstechnieken.

Om het laatste jaar van mijn promotietraject zo goed mogelijk te kunnen benutten heb ik de mogelijkheid gekregen om een onderzoeksstage te volgen aan de Johns Hopkins University School of Medicine (JHUM) bij Dr. Gregory Pontone en Dr. Arnold Bakker. Van april t/m juli heb ik als ‘Psychiatry Trainee’mogen meedraaien op de divisie Psychiatric Neuroimaging van het Department of Psychiatry and Behavioral Sciences binnen JHUM. Op deze afdeling wordt  onderzoek gedaan naar cognitie en stemmingsstoornissen bij zowel de ziekte van Alzheimer als bij de ZvP. Het doel van de samenwerking met Dr. Pontone en Dr. Bakker was om mijn kennis en vaardigheden omtrent het onderzoeken van onderliggende hersenprocessen van cognitie en stemmingsstoornissen bij de ZvP verder te kunnen ontwikkelen.

Tijdens mijn verblijf heb ik een nieuw onderzoeksproject mogen opzetten naar angststoornissen bij de ZvP. Angstklachten komen veel voor bij mensen met de ZvP en worden vaak geassocieerd met een verergering van de motorische symptomen en zorgen bovendien voor een aanzienlijke achteruitgang van de kwaliteit van leven. Het is daarom van groot belang dat we meer te weten komen over de onderliggende neurobiologische mechanismen van angststoornissen bij de ZvP en over mogelijke behandelmethoden van deze klachten.

De literatuur laat zien dat er bij mensen met angstklachten sprake is van verminderde ‘hersenconnectiviteit’tussen de voorste delen van onze hersenen (de frontale gebieden) en de dieper gelegen kernen (zoals de amygdala) die met name betrokken zijn bij emoties. Bij mensen zonder angstklachten ‘communiceren’deze gebieden met elkaar wanneer er zich een dreigende of angstige situatie voordoet. Stelt u zich voor dat iemand u onverwachts laat schrikken. De ‘emotionele’gebieden in uw hersenen zullen deze dreiging opmerken en zullen een gevoel van alertheid en angst genereren. Vervolgens kijkt u op en ziet u dat de persoon een bekende van u is. De frontale hersengebieden helpen u om de situatie in de juiste context te plaatsen en communiceren deze informatie naar de actief geworden ‘emotionele’hersengebieden. Het angstige gevoel zal afnemen en dit voorval zal verder weinig invloed op u hebben. Bij mensen met angstklachten is echter gebleken dat de communicatie tussen de frontale en ‘emotionele’gebieden verstoord is. Hierdoor kan het moeilijker zijn voor mensen om situaties in de juiste context te plaatsen, wat kan leiden tot irreële angsten en zelfs tot het vermijden van situaties die mogelijk angst kunnen veroorzaken. Uiteindelijk kan dit een persoon enorm belemmeren in zijn/haar dagelijks leven.

Zoals gezegd komen angstklachten veel voor bij mensen met de ZvP, maar over de onderliggende neurologische mechanismen is nog niet veel bekend. De complexiteit en diversiteit van de ziekte zelf maakt dat deze processen mogelijk anders verlopen dan bij angstige mensen zonder de ZvP. Om dit nader te kunnen onderzoeken zijn we op zoek gegaan naar parkinsonpatiënten met en zonder angstklachten, alsmede ook gezonde proefpersonen zonder de ZvP en zonder angstklachten. Stemming en cognitie werd in kaart gebracht door middel van een aantal vragenlijsten. Daarnaast hebben we gekeken naar eventuele verschillen in hersenactiviteit door het maken van een MRI scan. Mede dankzij het zeer behulpzame team heb ik tijdens mijn verblijf al een groot aantal patiënten kunnen testen. We verwachten dat de volledige inclusie eind 2015 compleet zal zijn, waarna gestart zal worden met het analyseren van de data.

Deze onderzoeksstage is op verschillende manieren heel waardevol voor mij geweest. Ten eerste heb ik mogen samenwerken met experts op het gebied van neuro imaging, waardoor ik enorm veel geleerd heb over het analyseren van MRI data. Daarnaast heb ik mogen meelopen met Dr. Pontone in zijn kliniek voor bewegingsstoornissen en heb op deze manier relevante nieuwe klinische kennis opgedaan met betrekking tot de ZvP. Voor het onderzoeksproject heb ik zelf de deelnemers mogen contacteren en testen. Ondanks dat dit ook onderdeel was van mijn onderzoeksprojecten in Maastricht, was het een zeer leerzame ervaring om in contact te komen met parkinsonpatiënten uit een andere cultuur die daarnaast ook een andere taal spreken.

Alhoewel, dat laatste is misschien niet helemaal waar. Ik heb mij er wederom over verwonderd hoe ontzettend positief de meeste parkinsonpatiënten in het leven staan en hoe inspirerend dit kan zijn. In dat opzicht spreken parkinsonpatiënten in Amerika dezelfde taal als vele parkinsonpatiënten in Nederland.

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan tijdens deze onderzoeksstage wil ik gaan toepassen in vervolgonderzoek naar onderliggende neurologische mechanismen van angststoornissen en cognitieve klachten bij de ZvP. Deze kennis is nodig om de stap te kunnen zetten naar het onderzoeken en ontwikkelen van behandelmethoden voor deze veelvoorkomende niet-motorische symptomen van de ZvP.

Via deze weg wil ik graag de Parkinson Vereniging bedanken voor het mede mogelijk maken en ondersteunen van deze leerzame onderzoeksstage.

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap