Proefschrift Megan Herbert | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Proefschrift Megan Herbert

Proefschrift Megan Herbert

“Facing Undertain Diagnosis: The use of CSF biomarkers for the differential diagnosis of neurodegenerative diseases”

Geplaatst op 16 oktober 2014

Veel neurodegeneratieve ziekten kenmerken zich vaak door heterogene symptomen, waardoor het moeilijk kan zijn om neurodegeneratieve ziekten van elkaar te onderscheiden, met name in de beginstadia van deze ziekten. Zoals aangegeven in dit proefschrift is het ontwikkelen van biomarkers voor de differentiële diagnose van neurodegeneratieve ziekten van uiterst belang voor het optimaliseren van de medische behandeling van patiënten. Momenteel is het onderscheiden van neurodegeneratieve ziekten zeer moeilijk, met name in de beginstadia van de ziekten wanneer het klinische beeld vaak nog niet compleet is. Ook is dan vaak nog niet duidelijk hoe snel een ziekte zich zal ontwikkelen of hoe de reactie op medicatie zal zijn. Daarom is het van belang om nieuwe diagnostische methodes te ontwikkelen die een beter onderscheid mogelijk maken tussen de verschillende ziekten.

Het hoofddoel van het onderzoek in dit proefschrift was om de diagnostische potentie te bepalen van een selectie van eiwitten in hersenvocht (cerebrospinale vloeistof, CSF) die eerder beschreven zijn in de literatuur als potentiële biomarkers voor het differentiëren van enkele van de meest bekende vormen van neurodegeneratieve ziekten. Daarnaast was het doel te onderzoeken of deze biomarkers al direct bruikbaar waren bij het onderscheiden van neurodegeneratieve ziekten met vergelijkbare symptomen op het moment van de CSF opname. In dit onderzoek hebben we naast elkaar onderzocht of CSF biomarkers gebruikt kunnen worden voor het onderscheiden van verschillende vormen van dementie, bewegingsstoornissen en demyeliniserende aandoeningen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap