Stageverslag Hidde Douna | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Stageverslag Hidde Douna

Stageverslag Hidde Douna

Als onderdeel van de master Drug Innovation aan de Universiteit Utrecht, vertrok ik 30 maart 2013 richting Chicago voor een stage van drie maanden. 

Onderzoek

Tijdens een eerdere stage aan de Universiteit van Utrecht raakte ik geïnteresseerd in de ziekte van Parkinson en begon ik hier onderzoek naar te doen. Toen mij de kans voordeed om dit onderzoek voort te zetten en drie maanden in een lab in Chicago door te brengen was er geen twijfel. Mijn onderzoek zou zich namelijk richten op de rol van de darmen en het zenuwstelsel in de darmen bij de ziekte van Parkinson. Dit deel van het onderzoek naar de ziekte van Parkinson is een vrij recente en nieuwe kijk op het ontstaan en verloop van Parkinson, waar ik graag onderdeel van wilde zijn. 

De klassieke symptomen die Parkinson patiënten vertonen zijn met name motorische verschijnselen zoals stijfheid van ledematen en het trillen bij rust. Echter ondervinden veel patiënten met de ziekte van Parkinson al vaak voor het ontstaan van deze motorische symptomen andere klachten, waaronder darmproblemen. Het feit dat deze klachten zich eerder voordoen geeft aan dat het ontstaan van de ziekte misschien zijn oorsprong heeft in de darmen en het geassocieerde zenuwstelsel aldaar. Hier is de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan en deze theorie wordt steeds meer ondersteund door de academische wereld. Een moeilijkheid bij het onderzoek hiernaar is echter dat de huidige diermodellen voor de ziekte van Parkinson zich met name richten op de motorische verschijnselen en de aantastingen in de hersenen. 

Daarom besloten wij een tweetal nieuwe diermodellen op te zetten, waarbij we de focus plaatsten op het ontstaan van darmklachten en de aantasting van het zenuwstelsel aldaar. Hiervoor maakten wij gebruik van de gifstof rotenone wat we in het ene model toedienden in de hersenen van muizen en in het andere model via orale toediening gaven. In beide modellen ontwikkelden de muizen de klassieke motorische verschijnselen maar ook de darmfunctie nam af en het zenuwstelsel in de darm werd aangetast. Tijdens mijn stage hebben we nog niet onderzoek kunnen doen naar de onderliggende mechanismen van deze modellen, maar dat zal zowel in Utrecht als in Chicago verder worden onderzocht. Al met al kan er gesproken worden van het succesvol ontwikkelen van twee nieuwe diermodellen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Beide modellen kunnen in de toekomst gebruikt worden om de invloed van de darmen bij de ziekte van Parkinson te onderzoeken, maar met name ook om nieuwe therapeutische middelen te kunnen testen die wellicht al in een vroeger stadium de progressie van de ziekte zouden kunnen remmen. 

De resultaten uit deze dierproeven wilden we daarnaast graag toetsen aan resultaten uit een speciale cellijn van neuronen uit de darm en menselijk darmweefsel. Helaas hadden de twee dierproeven nogal veel voeten in de aarde en heb ik dat niet meer kunnen uitvoeren tijdens mijn stage. Maar wellicht dat deze stage zich nog vervolgt in een PhD, waarin de openstaande vragen nog kunnen worden beantwoord. 

Chicago

Chicago is een stad met een prachtige skyline, die met name vanaf het Michiganmeer goed te bewonderen is. De wolkenkrabbers zijn voor iemand uit Utrecht, waar niks hoger mag zijn dan de dom, zeker de eerste tijd indrukwekkend. Onbegrijpelijk dat achter al die kleine raampjes mensen werken, wonen en recreëren. De stad biedt een groot scala aan (veelal gratis) activiteiten en evenementen en natuurlijk een enorm aanbod aan leuke restaurants, cafés en mooie theaters. Een perfecte stad dus voor een buitenlandse stage.

Als laatste wil ik graag de Parkinson Vereniging bedanken voor het mogelijk maken van deze stage. Zowel op persoonlijk vlak als onderzoekstechnisch heb ik heel veel geleerd tijdens deze periode en is deze stage een prachtige ervaring geweest. Ik ben daarom ook erg dankbaar voor de financiële hulp die de Vereniging mij heeft geboden.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap