Onderzoeksagenda

De activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek richten zich op de volgende prioriteiten:

  1. Het versterken van de gezonde kant van de mens met parkinson(isme). Denk hierbij bijvoorbeeld aan coping (kunnen omgaan met…), het beheersen van je energiebalans, maar ook aan de invloed van beweging.
  2. Het verbeteren van de instelling op en afstemming van medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan het tegengaan van bijwerkingen, het inzetten van geavanceerde therapieën (Deep Brain Stimulation, Duodopa, Apomorfine), het bevorderen van therapietrouw. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de behandeling van pijn.
  3. Het inzetten van aanvullende therapieën. Hieronder valt ook voeding.
  4. De Parkinson Vereniging richt zich hierbij op het vergroten van patiëntvaardigheden op bovengenoemde thema’s, waardoor de mens met parkinson(isme) zo veel mogelijk de regie heeft en houdt over zijn of haar leven en behandeling.
  5. De Parkinson Vereniging vraagt speciale aandacht voor mensen met parkinson(isme) in een gevorderd stadium (onder andere verpleeghuiszorg).

Patiëntenparticipatie

De Parkinson Vereniging stimuleert het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek. Een bij het project passend niveau van patiëntenparticipatie is daarom essentieel bij de beoordeling van uw aanvraag. Binnen de vereniging zijn leden actief als patiëntonderzoekers. Meer informatie over patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek leest u hier. Patiëntonderzoekers zijn te benaderen via onderzoek@parkinson-vereniging.nl.

Terug naar boven