PV betaalt mee

De Parkinson Vereniging subsidieert regelmatig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit zijn voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook worden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland.

Steun aan onderzoeksprojecten

Daarnaast worden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u een overzicht van korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.

Onderzoeksprojecten met steun van de Parkinson Vereniging

 1. Proefschrift Genetics of dementia with Lewy bodies

 2. Verslag proefschrift 'Right on track: towards improving DBS patient selection and care'

 3. CHolinEsterase inhibitors to slow progression of Visual hALlucinations in Parkinson’s disease: (CHEVAL)

 4. ParkSpectief: de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van bezoekers van een online lotgenotenforum

 5. Inhaleerbare levodopa brengt de parkinsonpatiënt in beweging

 6. Onderzoek mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging – een jaaroverzicht

 7. Hoog Intensieve Interval Training bij mensen met de Ziekte van Parkinson

 8. Betere herkenning van patiënten die in aanmerking komen voor een advanced therapy

 9. Samenvatting MRI-onderzoek van de hersenen bij patiënten met de ziekte van Parkinson

 10. Transplantatie van darmbacteriën bij mensen met parkinson

 11. Verslag congresbezoek ‘International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’, Nice 2019

 12. Ziekte van Parkinson en levensverwachting

 13. Freezing of gait: Een stap in de juiste richting

 14. Verslag International Society for Postural and Gait Research (ISPGR) World Congress, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

 15. Hersenfunctie kenmerken bij visuele hallucinaties

 16. 'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

 17. A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

 18. Continu meten aan de ziekte van Parkinson (promotie)

 19. Verslag van de AD/PD conferentie in Lissabon

 20. Criteria voor milde cognitieve klachten bij de ziekte van Parkinson

 21. Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

 22. ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

 23. Vroeg gebruik Parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

 24. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

 25. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

 26. De patiënt aan zet

 27. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

 28. Verslag onderzoeksproject Chicago

 29. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

 30. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

 31. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

 32. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

 33. Stageverslag M. Roet

 34. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

 35. Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

 36. Onderzoeksperiode Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA

 37. Connecties maken: in het brein en over de oceaan

 38. Autofagie ontrafelen: Nieuw inzicht in het opruimen van plakkerige eiwitten

 39. Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

 40. Verslag congresbezoek: 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, Vancouver (Canada)’

 41. Verslag congresbezoek MDS Vancouver 2017

 42. MDS-UPDRS

 43. Samenvatting GOUDmantel-Parkinson project

 44. Verslag proefschrift ‘Clinical Predictors of disease progression in Parkinson’s disease’

 45. Eindverslag promotieonderzoek From single genes to molecular networks

 46. Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

 47. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

 48. Eindrapportage resultaten studie Inhaleerbare Levodopa

Terug naar boven