PV betaalt mee

PV betaalt mee

De Parkinson Vereniging subsidieerde tot 2022 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit waren voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook werden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland.

Steun aan onderzoeksprojecten

Daarnaast werden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u een overzicht van korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.

Lees meer over subsidies voor parkinson-onderzoek

Onderzoeksprojecten met steun van de Parkinson Vereniging

 1. Ruim 277.000 euro naar meer parkinsononderzoek

  18 november 2021

 2. Het gebruik van innovatieve hersenscans om het beloop van parkinson gerelateerde klachten te voorspellen

  18 november 2021

 3. Vrouw en de ziekte van Parkinson op jonge leeftijd

  18 november 2021

 4. Evaluatie van Toll like receptor 4 inhibitie als een potentiële therapeutische strategie voor de ziekte van Parkinson

  18 november 2021

 5. De ziekte van Parkinson meten in het bloed

  18 november 2021

 6. Atypisch parkinsonisme: vroege diagnose met kwantitatieve MRI

  18 november 2021

 7. Proefschrift S. van der Zee

  30 augustus 2021

 8. Patiëntonderzoekers in de lead - Onderzoek naar omwegen bij obstakels in het denken

  7 juli 2021

 9. Resultaten vragenlijstonderzoek van het GOUDMantel-Parkinson project:

  14 juni 2021

 10. Surfen op de golven van de ziekte van Parkinson

  20 mei 2021

 11. Intelligente hersenstimulatie, Martijn Beudel en Jonathan van Zijl, UMC Groningen

  22 maart 2021

 12. Stageverslag: stamcellen en parkinson

  16 maart 2021

 13. Eindverslag: COGnitieve Training In Parkinson Studie (COGTIPS)

  15 maart 2021

 14. Proefschrift ‘Monitoring and modulating neuropsychiatric symptoms in Parkinson’s disease and obsessive-compulsive disorder’

  18 februari 2021

 15. Onderzoeksproject Apomorfine bij parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties stopt

  19 januari 2021

 16. ParkSpectief: de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

  19 januari 2021

 17. De VESPA-studie: Varenicline, for Excessive Daytime Sleepiness in Parkinson’s Disease

  18 januari 2021

 18. Meta-analyse apathie na diepe hersenstimulatie

  14 januari 2021

 19. De Parkinson Vereniging maakt onderzoek mogelijk naar schadelijke vormen van het eiwit alfa-synucleïne

  3 november 2020

 20. De Parkinson Vereniging maakt onderzoek mogelijk naar de relatie tussen reukstoornissen en de ziekte van Parkinson

  19 oktober 2020

 21. Lekenverslag proefschrift Nicolien van der Kolk

  18 oktober 2020

 22. COPIED studie: Een zelfhulptool vol omwegen bij obstakels in het denken

  28 september 2020

 23. De Parkinson Vereniging stimuleert de ontwikkeling van ‘de digitale neuroloog’

  16 september 2020

 24. Project Aansturing Punt voor Parkinson Groningen

  31 augustus 2020

 25. Lichaam en geest werken samen: Ervaringen van het internationale ACT-congres, juli 2020

  31 augustus 2020

 26. Stage in Oxford voor stamcelonderzoek

  15 juli 2020

 27. De ziekte van Parkinson en de mantelzorger

  30 juni 2020

 28. Monitoring van motorische klachten tijdens experimentele, adaptieve DBS

  30 juni 2020

 29. Proefschrift Genetics of dementia with Lewy bodies

  27 mei 2020

 30. Verslag proefschrift 'Right on track: towards improving DBS patient selection and care'

  27 mei 2020

 31. CHolinEsterase inhibitors to slow progression of Visual hALlucinations in Parkinson’s disease: (CHEVAL)

  8 april 2020

 32. ParkSpectief: de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van bezoekers van een online lotgenotenforum

  2 maart 2020

 33. Inhaleerbare levodopa brengt de parkinsonpatiënt in beweging

  25 februari 2020

 34. Onderzoek mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging – een jaaroverzicht

  6 februari 2020

 35. Hoog Intensieve Interval Training bij mensen met de Ziekte van Parkinson

  23 januari 2020

 36. Betere herkenning van patiënten die in aanmerking komen voor een advanced therapy

  22 januari 2020

 37. Samenvatting MRI-onderzoek van de hersenen bij patiënten met de ziekte van Parkinson

  24 december 2019

 38. Transplantatie van darmbacteriën bij mensen met parkinson

  4 december 2019

 39. Verslag congresbezoek ‘International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’, Nice 2019

  15 november 2019

 40. Ziekte van Parkinson en levensverwachting

  8 oktober 2019

 41. Freezing of gait: Een stap in de juiste richting

  24 september 2019

 42. Verslag International Society for Postural and Gait Research (ISPGR) World Congress, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

  18 september 2019

 43. Hersenfunctie kenmerken bij visuele hallucinaties

  17 september 2019

 44. 'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

  22 mei 2019

 45. A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

  21 mei 2019

 46. Continu meten aan de ziekte van Parkinson (promotie)

  21 mei 2019

 47. Verslag van de AD/PD conferentie in Lissabon

  15 april 2019

 48. Criteria voor milde cognitieve klachten bij de ziekte van Parkinson

  2 april 2019

 49. Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

  1 april 2019

 50. ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

  21 februari 2019

 51. Vroeg gebruik parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

  23 januari 2019

 52. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

  18 december 2018

 53. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

  4 december 2018

 54. De patiënt aan zet

  26 november 2018

 55. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

  13 november 2018

 56. Verslag onderzoeksproject Chicago

  12 november 2018

 57. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

  22 oktober 2018

 58. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

  22 oktober 2018

 59. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

  11 juli 2018

 60. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

  11 juli 2018

 61. Stageverslag M. Roet

  11 juli 2018

 62. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

  11 juli 2018

 63. Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

  11 juli 2018

 64. Onderzoeksperiode Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA

  11 juli 2018

 65. Connecties maken: in het brein en over de oceaan

  11 juli 2018

 66. Autofagie ontrafelen: Nieuw inzicht in het opruimen van plakkerige eiwitten

  11 juli 2018

 67. Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

  11 juli 2018

 68. Verslag congresbezoek: 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, Vancouver (Canada)’

  11 juli 2018

 69. Verslag congresbezoek MDS Vancouver 2017

  11 juli 2018

 70. MDS-UPDRS

  11 juli 2018

 71. Samenvatting GOUDmantel-Parkinson project

  11 juli 2018

 72. Verslag proefschrift ‘Clinical Predictors of disease progression in Parkinson’s disease’

  11 juli 2018

 73. Eindverslag promotieonderzoek From single genes to molecular networks

  12 juni 2018

 74. Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

  16 mei 2018

 75. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

  16 mei 2018

 76. Eindrapportage resultaten studie Inhaleerbare Levodopa

  9 mei 2018

 77. Eerste artikel van het ‘Routeonderzoek’ gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift

  31 augustus 2015

Terug naar boven