PV betaalt mee

De Parkinson Vereniging subsidieert regelmatig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit zijn voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook worden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland.

Steun aan onderzoeksprojecten

Daarnaast worden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u een overzicht van korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.

Onderzoeksprojecten met steun van de Parkinson Vereniging

 1. 'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

 2. A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

 3. Continu meten aan de ziekte van Parkinson (promotie)

 4. Verslag van de AD/PD conferentie in Lissabon

 5. Criteria voor milde cognitieve klachten bij de ziekte van Parkinson

 6. Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

 7. ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

 8. Vroeg gebruik Parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

 9. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

 10. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

 11. De patiënt aan zet

 12. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

 13. Verslag onderzoeksproject Chicago

 14. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

 15. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

 16. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

 17. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

 18. Stageverslag M. Roet

 19. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

 20. Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

 21. Onderzoeksperiode Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA

 22. Connecties maken: in het brein en over de oceaan

 23. Autofagie ontrafelen: Nieuw inzicht in het opruimen van plakkerige eiwitten

 24. Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

 25. Verslag congresbezoek: 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, Vancouver (Canada)’

 26. Verslag congresbezoek MDS Vancouver 2017

 27. MDS-UPDRS

 28. Samenvatting GOUDmantel-Parkinson project

 29. Verslag proefschrift ‘Clinical Predictors of disease progression in Parkinson’s disease’

 30. Eindverslag promotieonderzoek From single genes to molecular networks

 31. Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

 32. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

 33. Eindrapportage resultaten studie Inhaleerbare Levodopa

Terug naar boven