PV betaalt mee

De Parkinson Vereniging subsidieert regelmatig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit zijn voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook worden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland.

Steun aan onderzoeksprojecten

Daarnaast worden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u een overzicht van korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.

Onderzoeksprojecten met steun van de Parkinson Vereniging

 1. ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

 2. Vroeg gebruik Parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

 3. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

 4. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

 5. De patiënt aan zet

 6. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

 7. Verslag onderzoeksproject Chicago

 8. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

 9. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

 10. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

 11. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

 12. Stageverslag M. Roet

 13. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

 14. Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

 15. Onderzoeksperiode Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA

 16. Connecties maken: in het brein en over de oceaan

 17. Autofagie ontrafelen: Nieuw inzicht in het opruimen van plakkerige eiwitten

 18. Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

 19. Verslag congresbezoek: 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, Vancouver (Canada)’

 20. Verslag congresbezoek MDS Vancouver 2017

 21. MDS-UPDRS

 22. Samenvatting GOUDmantel-Parkinson project

 23. Verslag proefschrift ‘Clinical Predictors of disease progression in Parkinson’s disease’

 24. Eindverslag promotieonderzoek From single genes to molecular networks

 25. Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

 26. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

 27. Eindrapportage resultaten studie Inhaleerbare Levodopa

Terug naar boven