PV betaalt mee

De Parkinson Vereniging subsidieert regelmatig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit zijn voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook worden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland.

Steun aan onderzoeksprojecten

Daarnaast worden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u een overzicht van korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.

Onderzoeksprojecten met steun van de Parkinson Vereniging

 1. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

 2. De patiënt aan zet

 3. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

 4. Verslag onderzoeksproject Chicago

 5. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

 6. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

 7. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

 8. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

 9. Stageverslag M. Roet

 10. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

 11. Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

 12. Onderzoeksperiode Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA

 13. Connecties maken: in het brein en over de oceaan

 14. Autofagie ontrafelen: Nieuw inzicht in het opruimen van plakkerige eiwitten

 15. Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

 16. Verslag congresbezoek: 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, Vancouver (Canada)’

 17. Verslag congresbezoek MDS Vancouver 2017

 18. MDS-UPDRS

 19. Samenvatting GOUDmantel-Parkinson project

 20. Verslag proefschrift ‘Clinical Predictors of disease progression in Parkinson’s disease’

 21. Eindverslag promotieonderzoek From single genes to molecular networks

 22. Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

 23. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

 24. Eindrapportage resultaten studie Inhaleerbare Levodopa

Terug naar boven