PV betaalt mee

De Parkinson Vereniging subsidieert regelmatig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit zijn voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook worden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland.

Steun aan onderzoeksprojecten

Daarnaast worden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u een overzicht van korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.

Onderzoeksprojecten met steun van de Parkinson Vereniging

 1. Ziekte van Parkinson en levensverwachting

 2. Freezing of gait: Een stap in de juiste richting

 3. Verslag International Society for Postural and Gait Research (ISPGR) World Congress, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

 4. Hersenfunctie kenmerken bij visuele hallucinaties

 5. 'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

 6. A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

 7. Continu meten aan de ziekte van Parkinson (promotie)

 8. Verslag van de AD/PD conferentie in Lissabon

 9. Criteria voor milde cognitieve klachten bij de ziekte van Parkinson

 10. Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

 11. ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

 12. Vroeg gebruik Parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

 13. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

 14. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

 15. De patiënt aan zet

 16. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

 17. Verslag onderzoeksproject Chicago

 18. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

 19. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

 20. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

 21. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

 22. Stageverslag M. Roet

 23. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

 24. Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

 25. Onderzoeksperiode Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA

 26. Connecties maken: in het brein en over de oceaan

 27. Autofagie ontrafelen: Nieuw inzicht in het opruimen van plakkerige eiwitten

 28. Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

 29. Verslag congresbezoek: 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, Vancouver (Canada)’

 30. Verslag congresbezoek MDS Vancouver 2017

 31. MDS-UPDRS

 32. Samenvatting GOUDmantel-Parkinson project

 33. Verslag proefschrift ‘Clinical Predictors of disease progression in Parkinson’s disease’

 34. Eindverslag promotieonderzoek From single genes to molecular networks

 35. Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

 36. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

 37. Eindrapportage resultaten studie Inhaleerbare Levodopa

Terug naar boven