PV betaalt mee

De Parkinson Vereniging subsidieert regelmatig onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit zijn voornamelijk bijdragen voor de drukkosten van proefschriften. Ook worden subsidies verstrekt aan studenten die onderzoeksstages uitvoeren in het buitenland.

Steun aan onderzoeksprojecten

Daarnaast worden Nederlandse onderzoeksprojecten geheel of gedeeltelijk door de Parkinson Vereniging gefinancierd. Hieronder vindt u een overzicht van korte verslagen van de proefschriften, afgeronde stages en onderzoeksprojecten waaraan door de Parkinson Vereniging een subsidie is verstrekt.

Onderzoeksprojecten met steun van de Parkinson Vereniging

 1. Samenvatting MRI-onderzoek van de hersenen bij patiënten met de ziekte van Parkinson

 2. Transplantatie van darmbacteriën bij mensen met parkinson

 3. Verslag congresbezoek ‘International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’, Nice 2019

 4. Ziekte van Parkinson en levensverwachting

 5. Freezing of gait: Een stap in de juiste richting

 6. Verslag International Society for Postural and Gait Research (ISPGR) World Congress, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

 7. Hersenfunctie kenmerken bij visuele hallucinaties

 8. 'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

 9. A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

 10. Continu meten aan de ziekte van Parkinson (promotie)

 11. Verslag van de AD/PD conferentie in Lissabon

 12. Criteria voor milde cognitieve klachten bij de ziekte van Parkinson

 13. Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

 14. ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

 15. Vroeg gebruik Parkinsonmedicijn ook veilig op lange termijn

 16. Mondgezondheid bij mensen met de ziekte van Parkinson

 17. ParkSpectief: Een kwalitatieve studie naar de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de mens met parkinson

 18. De patiënt aan zet

 19. Welke hersengebieden produceren posturele tremor bij de ziekte van Parkinson?

 20. Verslag onderzoeksproject Chicago

 21. Extrastriatale 123I-FP-CIT binding bij de ziekte van Parkinson, dementie met Lewy lichaampjes en aanverwante ziekten

 22. De lange termijn N-STAPS resultaten: Welke hersenkern werkt beter?

 23. Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

 24. Verslag proefschrift ‘The developmental road of a dopamine neuron: In search of novel factors in mdDA neuronal development’

 25. Stageverslag M. Roet

 26. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

 27. Verslag proefschrift: ‘Treatment Preferences in Parkinson’s Disease’ - Marieke Weernink

 28. Onderzoeksperiode Afdeling Psychiatrie en Gedragswetenschappen Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, USA

 29. Connecties maken: in het brein en over de oceaan

 30. Autofagie ontrafelen: Nieuw inzicht in het opruimen van plakkerige eiwitten

 31. Een prospectief onderzoek naar de differentiaal diagnostische waarde van MRI bij het onderscheid tussen MSA en de ziekte van Parkinson

 32. Verslag congresbezoek: 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, Vancouver (Canada)’

 33. Verslag congresbezoek MDS Vancouver 2017

 34. MDS-UPDRS

 35. Samenvatting GOUDmantel-Parkinson project

 36. Verslag proefschrift ‘Clinical Predictors of disease progression in Parkinson’s disease’

 37. Eindverslag promotieonderzoek From single genes to molecular networks

 38. Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

 39. Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

 40. Eindrapportage resultaten studie Inhaleerbare Levodopa

Terug naar boven