Stage, proefschrift of congresbezoek

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn aanvraagformulieren beschikbaar. Hieronder kunt u deze downloaden per type aanvraag. Het eventueel toegekende bedrag is variabel (afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen), maar in ieder geval nooit meer dan € 500,- voor congresbezoek, € 750,- voor een proefschrift en € 1.000,- voor een buitenlandse stage.

Planning:

Subsidieaanvraag ingediend in:

  • Eerste kwartaal 2021: besluit eind april 2021
  • Tweede kwartaal 2021: besluit eind juli 2021
  • Derde kwartaal 2021: besluit eind oktober 2021
  • Vierde kwartaal 2021 (indienen vóór 20 december 2021): besluit eind januari 2022

Voor vragen kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di, do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies. 

Formulieren

Ga naar het stageformulier

Ga naar het proefschriftformulier

Ga naar het congresformulier

Terug naar boven