Stage, proefschrift of congresbezoek

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn aanvraagformulieren beschikbaar. Hieronder kunt u deze downloaden per type aanvraag. Het eventueel toegekende bedrag is variabel (afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen), maar in ieder geval nooit meer dan € 500,- voor congresbezoek, € 750,- voor een proefschrift en € 1.000,- voor een buitenlandse stage.

Planning:

Subsidieaanvraag ingediend in:

  • Eerste kwartaal 2020: besluit eind april 2020
  • Tweede kwartaal 2020: besluit eind juli 2020
  • Derde kwartaal 2020: besluit eind oktober 2020
  • Vierde kwartaal 2020 (indienen vóór 21 december 2020): besluit eind januari 2021

Voor vragen kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di, do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies. 

Formulieren

Ga naar het stageformulier

Ga naar het proefschriftformulier

Ga naar het congresformulier

Terug naar boven