Zorgverleners ParkinsonNet | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Zorgverleners ParkinsonNet

Zorgverleners ParkinsonNet

parkinsonnet.png

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met Parkinson. Het coördinatiecentrum van ParkinsonNet verzorgt regelmatig scholingen waardoor zorgverleners hun kennis up to date kunnen houden. Bovenden werken de ParkinsonNet zorgverleners onderling goed met elkaar samen

Het netwerk bestaat uit neurologen, Parkinson-verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Mensendieck en Cesar, ergotherapeuten, logopedisten,  diëtisten, seksuologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, klinisch geriaters, psychologen, psychiaters, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Om een in Parkinson gespecialiseerde zorgverlener te vinden gaat u hier naar de online Parkinson Zorgzoeker. Deze zorgzoeker is beschikbaar via de website van ParkinsonNet: www.ParkinsonNet.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap