Waalwijk, Schakelring (9 locaties) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Waalwijk, Schakelring (9 locaties)

Naam SCHAKELRING (OP 9 LOCATIES KOMT HET MOBIELE PARKINSONTEAM) 
NAW-gegevens Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk
0416671248
Parkinsonafdeling Nee. Het is wel in onderzoek op dit moment. Er wordt gewerkt met een mobiel multidisciplinair Parkinsonteam binnen een Parkinson Zorgprogramma dat ieder jaar wordt herzien en aangepast wordt aan de (nieuwe) richtlijnen van ParkinsonNet/de Parkinsonvereniging. Wijk)bewoners met Parkinson(isme) worden door dit team behandeld en begeleid. Tweemaal per jaar komt het Parkinsonteam samen met de Specialist Ouderenzorg en de Persoonlijk Begeleider (en eens per jaar met de cliënt/bewoner) samen voor een Multidisciplinair overleg (MDO).
Parkinsonverpleegkundige Ja.
ParkinsonNet Ja, onze eigen medewerkers zijn ParkinsonNet-paramedici (logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, maatschappelijk werk, diëtetieken psychologie).
Nee er is geen specialist ouderengeneeskunde. (Er is een regionaal overleg SO’s met de neurologen van het ziekenhuis ETZ)
Overige parkinsonactivteiten

Parkinson Café: Ja Loon op Zand als gastsprekers

Dagbesteding:Schakelring Eikendonk dagbehandeling

Beweeggroep ziekte van Parkinson: 3 Parkinsongroepen gegeven door de fysio- en ergotherapie, een Dance for Health groep ligt in het verschiet

Short stay: er vindt Parkinson revalidatie plaats

Onderzoek:Deelname aan CLaSP onderzoek

Informatiebijeenkomsten: Parkinson Inspiratiedag (medewerkers en cliënten met hun naasten) en Parkinsonscholing (medewerkers)

Cursus: PPEP4ALL; drie geschoolde trainers en een aanbod van twee cursussen per jaar bij voldoende aanmeldingen ism de andere vier trainers binnen BCB.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap