Informatie over vergoedingen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Informatie over vergoedingen

Vergoedingen hulpmiddelen

Advies: schaf nooit hulpmiddelen aan met het idee dat deze wel vergoed zullen worden. Neem altijd vooraf contact op met de uitvoerende instantie. Achteraf declareren wordt in de regel niet geaccepteerd.

Bekijk hier de vergoedingsregelingen hulpmiddelen 2015 (Vilans hulpmiddelenwijzer). De situatie van de gebruiker en gebruiksomgeving bepalen welke regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie bepaalt of een hulpmiddel wordt vergoed. Soms dient u een deel van het hulpmiddel zelf te betalen, dit hangt af van de regeling en de (financiële) mogelijkheden die u heeft.

Op de website http://www.zoekparkinsonzorgverzekering.nl/ kunt u zien of de zorgverzekering aansluit bij uw wensen.

De website van de overheid https://www.regelhulp.nl/ biedt actuele informatie op het gebied van zorg, ondersteuning en financiële regelingen.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap