Belangrijke informatie voor mensen met een Duodopapomp | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Belangrijke informatie voor mensen met een Duodopapomp

Belangrijke informatie voor mensen met een Duodopapomp

Heeft u een Duodopapomp? Lees dan de onderstaande brief.

Geachte mevrouw/meneer,
U wordt behandeld met Duodopa en maakt gebruik van het DuodopaCare programma waarbij verpleegkundigen u ondersteunen bij het oplossen van eventuele problemen en het beantwoorden van uw vragen. 

Middels deze brief willen wij u graag informeren dat het bedrijf Alcura per 1 februari 2014 de uitvoering van DuodopaCare en levering van het geneesmiddel zal overnemen van Eurocept Homecare.

Alcura, onderdeel van Alliance Healthcare, is een grote zorgaanbieder met uitgebreide ervaring in specialistische thuiszorg. Zij hebben een grote groep ervaren verpleegkundigen die u goed zullen ondersteunen bij de behandeling met Duodopa.

Om in verband met deze verandering de zorg na 1 februari te kunnen continueren, zal uw behandelend arts uw patiëntengegevens overdragen van Eurocept  Homecare naar Alcura. Indien u hier bezwaar tegen heeft adviseren wij u tijdig contact op te nemen met uw arts.

Wat blijft hetzelfde voor u als gebruiker van Duodopa?

De 24-uurs ondersteuning die u gewend bent, blijft gehandhaafd en zal uiteraard worden uitgevoerd door deskundige verpleegkundigen. De overgang naar deze zorgaanbieder heeft ook geen gevolgen voor de vergoeding van Duodopa.

Wat verandert er per 1 februari 2014 voor u als gebruiker van Duodopa?                                     Twee zaken zullen voor u veranderen:

 

  1. DuodopaCare zal bereikbaar zijn via een nieuw telefoonnummer 0800-3863672 (0800-DUODOPA)
  2. De medicatie zal bij u thuis afgeleverd gaan worden.

Alcura zal te zijner tijd contact met u opnemen om praktische zaken rondom de levering met u af te stemmen. Uw eigen apotheek wordt uiteraard geïnformeerd en op de hoogte gehouden door Alcura. Voor de duidelijkheid willen we benadrukken dat u gewoon klant blijft bij uw huidige apotheek voor uw overige medicijnen en dat uw apotheek verantwoordelijk blijft voor de verstrekking hiervan, uiteraard met uw toestemming. 

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met AbbVie, Telefoonnummer: 088 – 3222843 

Met vriendelijke groet, 

Eurocept Homecare
namens AbbVie B.V. (producent Duodopa)


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap