Diagnose | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Diagnose

Diagnose                                                                      

Alleen een specialist met voldoende kennis op het gebied van de ziekte van Parkinson mag de diagnose stellen. Als een (huis)arts denkt dat een patiënt lijdt aan deze ziekte moet de patiënt volgens de multidisciplinaire richtlijn ziekte van Parkinson binnen zes weken gezien worden door een gespecialiseerde neuroloog.

Tijdens zijn onderzoek kan op basis een gesprek en lichamelijk onderzoek de diagnose met grote mate van zekerheid worden vastgesteld. Een goede reactie op het gebruik van de stof Levodopa  of apomorfine helpt daarbij. Bij elke patiënt waarbij de arts vermoedt dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson, maar waarvan hij het niet zeker weet of die niet reageert op bovengenoemde medicatie, moet minimaal eenmaal een MRI-scan gemaakt worden. Bij de ziekte van Parkinson laat de MRI doorgaans geen afwijkingen zien, maar is vooral nodig om andere oorzaken uit te sluiten.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap