Yoppers | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Yoppers

Yoppers

Laatst gewijzigd op 4 juli 2016

De definitie Young Onset Parkinson ligt internationaal vast. Dit zijn mensen die voor hun 50e levensjaar de diagnose Ziekte van Parkinson hebben gekregen. Zij blijven altijd mensen met Young Onset Parkinson, ook als ze 80 jaar oud zijn. Dit zijn dus Yoppers. Dit is de doelgroep die we de mogelijkheid willen bieden in een Parkinson Café naar een bijeenkomst voor Yoppers te gaan of naar trainingen of bijeenkomsten over 'Parkinson en Werk' en 'Parkinson en Gezin'. De naam Yoppers komt van Young Onset Parkinson's, oftewel: jong begin van Parkinson.

De Yoppers zijn een aparte groep binnen de Parkinson Vereniging, omdat zij vaak tegen andere problemen aanlopen dan de oudere parkinsonpatiënten. Zo zijn Yopppers vaak nog aan het werk en hebben zij kinderen. 

Binnen de Parkinson Vereniging worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor Yoppers en daarnaast organiseren sommige Cafés ook een speciaal Yopper Grand Café. Klik hier om een (verslag van) een Yopper Grand Café of een activiteit bij u in de buurt te vinden.

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap