Parkinsonismen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinsonismen

Parkinsonismen

Parkinsonismen is een verzamelterm voor aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. Voor een deel leiden ze tot dezelfde verschijnselen: beven, stijfheid en bewegingstraagheid. Een verschil met de ziekte van Parkinson is dat andere delen in de hersenen aangedaan raken. Wanneer vervolgens blijkt dat door dopamine-therapie de verschijnselen niet of nauwelijks of slechts enige tijd afnemen is dit een van de belangrijkste aanwijzingen dat er dan sprake is van een parkinsonisme.

Klik op het menu links voor meer informatie over de ziekte, medicatie en behandelingen.

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

Parkinsonismen

De VSOP: voor zeldzame en genetische aandoeningen

De VSOP is, als stem van de ongeveer 70 aangesloten organisaties, actief voor zeldzame en genetische aandoeningen (waaronder erfelijke, chromosomale en aangeboren aandoeningen). Van daaruit brengen wij ook het patiëntenperspectief in het maatschappelijk debat  betreffende ethiek, onderzoek, preventie en innovatie in de zorg.

http://www.vsop.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap