Klachten | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Klachten

Klachten

In het begin lijken de klachten van Parkinson en parkinsonismen op elkaar, namelijk beven, stijfheid en bewegingstraagheid. Na verloop van tijd gaan de symptomen echter uiteenlopen. Dat komt doordat er andere delen van de hersenen zijn beschadigd bij parkinsonismen, namelijk de diepere hersenkernen (basale kernen), de kleine hersenen, hersenstam en/of de voorste hersenkwab.

Er zijn verschillende parkinsonsismen, elk met specifieke klachten en verloop.

Multisysteem atrofie -parkinson (MSA)

Toenemende schade aan de zenuwcellen als gevolg van opstapeling van eiwitten in de zenuwcellen. Deze vormen nieuwe structuren waardoor de cellen hun werk niet meer goed kunnen doen. Deze structuren worden ook Lewy bodies genoemd. De beschadigde hersencellen liggen vooral in de basale hersenkernen, de kleine hersenen en de hersenstam. Deze delen zijn  verantwoordelijk voor bewegen, evenwicht en automatische lichaamsfuncties zoals ademen en reguleren van de bloeddruk.

Bij MSA-parkinson (MSA-p) staan trage en stijve bewegingen op de voorgrond, bij cerebellair (MSA-c) evenwichtproblemen (ataxie). Bij beide vormen van MSA is sprake van klachten sterke daling van de bloeddruk bij snel opstaan, vermindering van hoeveelheden zweet, traanvocht en speeksel, slechter gezichtsvermogen, incontinentie en erectiestoornissen. Er is minder sprake van cognitieve klachten. Het is mogelijk om tot maximaal achttien jaar na de diagnose te overleven. Het grootste deel van de mensen overlijdt zo’n zes tot negen jaar na de diagnose. Hoe de aandoening bij iemand zal verlopen, is niet precies te zeggen. In Nederland krijgen ongeveer 1.500 tot 2.000 mensen MSA. De ziekte komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. MSA begint meestal tussen de vijftig en zestig jaar.

Voor meer informatie over MSA kunt u terecht op de volgende website. Dhr. J. Stoof heeft ook een blog over zijn leven met MSA bijgehouden. De blogs kunt u op deze website lezen.
Daarnaast staat er ook veel infomratie op de website van de Belgische vereniging.
Voor meer informatie over MSA-C kunt u terecht bij de ACDA-Vereniging Nederland, klik hier

Progressieve supranucleaire paralyse (PSP)

Een beschadiging die veroorzaakt wordt door een foutje in het zogenaamde tau-eiwit. Hierdoor krijgen zenuwcellen niet de juiste vorm en ook raakt het contact tussen de cellen verstoord. PSP begint met evenwichtsstoornissen als gevolg van bewegingstraagheid. Op den duur raken de spieren waarmee de ogen bewegen verzwakt omdat vooral de zenuwen die de oogspieren aansturen, beschadigd raken. In een later stadium is ook sprake van cognitieve klachten. Door evenwichtsstoornissen heeft iemand met PSP vrij snel, gemiddeld na vijf jaar, een rolstoel nodig.

Het is mogelijk om tot maximaal zestien jaar na de diagnose te overleven, maar het grootste deel van de mensen overlijdt na zo’n zes jaar na de diagnose. Hoe de aandoening bij iemand zal verlopen, is niet precies te zeggen.

De incidentie van PSP in Europa is 0,3-5,3 per 100.000 mensen per jaar. De prevalentie is 1,3-7 per 100.000 mensen. Waarschijnlijk is dit een onderschatting. In een gemiddelde huisartsenpraktijk ziet de huisarts gedurende een 30-jarige loopbaan ten hoogste 1 patiënt met PSP. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 63 jaar. Voor zover bekend zijn er geen patiënten jonger dan 40 jaar. PSP komt even vaak of iets vaker voor bij mannen.

Corticobasale degeneratie (CBD)

Net als bij PSP is ook hier is sprake van  een afwijking van het tau-eiwit maar het gaat vooral om beschadigingen in de dieper gelegen (basale) hersenkernen. Dit leidt op termijn tot verkrampingen en onwillekeurig schokken van (meestal) een arm of een been, waardoor de persoon er geen controle meer over heeft. Ook wordt het lastig eenvoudige handelingen  uit te voeren zoals veters strikken en koffie zetten. Daarnaast nemen de volgende klachten geleidelijk toe: bewegingstraagheid in spreken en slikken, stijfheid, problemen met de balans, woordvindingsproblemen en geheugenverlies en gedragsproblemen. Veel mensen hebben binnen vijf jaar een rolstoel nodig. Gemiddeld overlijden mensen zes tot tien jaar na de diagnose. Over het verloop van de aandoening is weinig te zeggen.

Er zijn aanwijzingen dat de ziekte in zeer zeldzame gevallen erfelijk is. In dat geval komt CBD bij meerder familieleden voor. Er wordt dan doorverwezen voor nader onderzoek. Geschat wordt dat de ziekte bij minder dan 1 op de 100.000 mensen voorkomt. De eerste symptomen treden op tussen de vijftig en zeventig jaar.

Lewy Body dementie (LBD)

Toenemende schade aan de zenuwcellen als gevolg van opstapeling van eiwitten in de zwarte hersenkern (net als bij de ziekte van Parkinson) en de hersenschors (net als bij de ziekte van Alzheimer). Deze vormen nieuwe structuren waardoor de cellen hun werk niet meer goed kunnen doen. Deze structuren worden ook Lewy bodies genoemd. LBD is een vorm van dementie waarbij iemand zowel beweegklachten als dementie heeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij Alzheimer Nederland. Klik hier om de folder van Alzheimer Nederland over Lewy Body dementie te downloaden.

Vasculaire dementie

Doordat kleine bloedvaatjes beschadigd zijn door ouderdom of een ongezonde leefstijl raken ze verzwakt. De wanden kunnen scheuren en gaan bloeden. Een andere oorzaak is een afsluiting van een bloedvat door een bloedpropje, waardoor een herseninfarct optreedt. Ook kan de aandoening ontstaan door een grote bloeding. Hierdoor krijgen de cellen niet voldoende zuurstof en raken blijvend beschadigd. De hersenbeschadiging is vaak zichtbaar op een MRI- of CT-scan. Voor meer informatie kunt u terecht bij Alzheimer Nederland. Klik hier om de folder over vasculaire dementie van Alzheimer Nederland te downloaden.

Overige vormen zijn: medicamenteus parkinsonisme, toxische parkinsonisme, parkinsonisme door een infectie, en ziekte van Wilson.

De bijeenkomsten en activiteiten bij de Parkinson Vereniging voor mensen met een parkinsonisme richten zich op mensen met MSA-P, PSP en CBD, omdat voor de overige ziektebeelden bovengenoemde andere organisaties actief zijn.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap