Subsidie 'Jong en parkinson'

Subsidie 'Jong en parkinson'

In januari 2021 gaat de Parkinson Vereniging een nieuwe subsidieronde openen om daarmee regionale activiteiten voor jonge mensen met parkinson(ismen) en hun gezinsleden te stimuleren. Parkinson(ismen) wordt onterecht nog vaak gezien als een ouderdomsziekte. Tien procent van de mensen met parkinson(ismen) in Nederland is onder de 50 jaar. Jonge mensen lopen tegen andere zaken aan, zoals de invloed van parkinson(ismen) op werk of gezin met opgroeiende kinderen. Dit vraagt om andere, speciale activiteiten, dicht bij huis.

Doel

Het doel van deze subsidieronde is om te stimuleren dat er nieuwe Jong & Parkinson activiteiten worden georganiseerd in de regio en die het verschil kunnen maken voor jonge mensen met parkinson(ismen) en hun gezinsleden, qua programma, tijd, soort, locatie/ruimte en die passen binnen de kernactiviteit ‘elkaar ontmoeten’ van de Parkinson Vereniging. Voor 2021 is hiervoor in het totaal een bedrag van € 6.000,- beschikbaar.  

Wie kan subsidie aanvragen?

Het is van belang dat de aanvraag door of in samenwerking met jonge mensen met parkinson(isme)  gedaan wordt. Stuur de aanvraag ‘Jong & Parkinson Regionaal 2021’ met bijlage(n) naar miriam@parkinson-vereniging.nl.

Criteria voor subsidie ‘Jong & Parkinson Regionaal 2021’

De Parkinson Vereniging toetst de subsidieaanvragen voor ‘Jong & Parkinson Regionaal 2021’ aan de volgende criteria.

U komt in aanmerking voor subsidie als u een activiteit(en) organiseert:

  • die gericht is op jonge mensen met parkinson(ismen) en hun gezinsleden;
  • die voor het eerst in de regio plaatsvindt;
  • die past binnen de kernactiviteit ‘elkaar ontmoeten’ van de Parkinson Vereniging en uitnodigt tot deelname door de doelgroep. Daarnaast draagt de activiteit bij om meer jonge mensen en hun gezinsleden te betrekken bij activiteiten van de Parkinson Vereniging en hun aan te zetten tot lidmaatschap (voor meer informatie over de kernactiviteit ‘elkaar ontmoeten’ zie het jaarplan 2021 op onze website www.parkinson-vereniging.nl);
  • die geen fondsenwervend karakter heeft;
  • die is afgestemd op andere Jong & Parkinson activiteiten in Nederland. Houd bijvoorbeeld rekening met overlap met andere Jong & Parkinson activiteiten wat betreft datum, plaats en tijd;
  • die beschikt over een heldere beschrijving van de activiteit(en) en een transparante begroting. Het is duidelijk welke opbrengsten (evt. ook van andere subsidiegevers) en uitgaven de activiteit met zich meebrengt.

Hoe beter uw idee aansluit bij de criteria van deze subsidieronde, hoe hoger het project zal scoren.

Na toekenning van de subsidie door het verenigingsbureau, stelt de Parkinson Vereniging de volgende voorwaarden:

  • de Parkinson Vereniging wordt genoemd en getoond in de communicatie rondom de activiteit;
  • na afloop van de activiteit wordt een verslag met foto’s of filmpje(s)  aangeleverd  om te verspreiden via  de communicatiekanalen van de Parkinson Vereniging;
  • na afloop van de activiteit(en) wordt een inhoudelijk en financieel verslag gestuurd naar Miriam Leenders

Subsidieaanvraag indienen

Wilt u in 2021 aan de slag met een nieuw initiatief voor Jong & Parkinson in uw regio, dan kunt u tot  een aanvraag indienen bij miriam@parkinson-vereniging.nl. Voor eenmalige en/of kortlopende activiteiten is de inzenddatum uiterlijk 12 weken voorafgaand aan de startdatum van de activiteit.

Download hier het subsidieaanvraagformulier

Meer informatie

Een vraag? Of wilt u uw plan voorbespreken of afstemmen qua  data en haalbaarheid en dergelijke? Neem dan vrijblijvend contact op met de activiteitencoördinator, Miriam Leenders, tel. 030-6561369 of miriam@parkinson-vereniging.nl

Terug naar boven