Subsidie aanvragen

Net als vorige jaren, was het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per project voor projecten die passen bij de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging. De termijn voor aanvragen voor 2021 is inmiddels gesloten. Net als in 2020 is er ook in 2021 een subsidie van maximaal €120.000,- voor één project dat bijdraagt aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen en over de mogelijkheden om parkinson of parkinsonismen te remmen, stoppen of genezen.

Lees hier meer over het aanvragen van subsidie bij de Parkinson Vereniging

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn eigen aanvraagformulieren beschikbaar.

Meer over 'kleine' subsidies

De Parkinson Vereniging stimuleert wetenschappelijk onderzoek. De Parkinson Vereniging heeft voor de periode 2020-2023 haar onderzoeksprioriteiten vastgelegd in een onderzoeksagenda.
Masja van het Hoofd - Beleidsmedewerker

Aanvraag indienen

Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld door de patiëntenkamer en de zorgprofessionalskamer van de Parkinson Adviesraad (PAR) van de Parkinson Vereniging.

Vragen over de subsidieronde

Voor vragen over de subsidieronde van de Parkinson Vereniging kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di en do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies. 

Terug naar boven