Subsidie aanvragen

Jaarlijks is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per project. De subsidieronde voor 2018 is echter al gesloten.  De Parkinson Vereniging richt zich op toepassingsgericht onderzoek. Hiermee worden projecten bedoeld, waarvan de resultaten na afloop van het project direct van nut zijn voor de parkinson- en parkinsonismepatiënten van nu.

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn eigen aanvraagformulieren beschikbaar.

Meer over 'kleine' subsidies

De Parkinson Vereniging richt zich op toepassingsgericht onderzoek. De Parkinson Vereniging heeft voor de periode 2016-2019 haar onderzoeksprioriteiten vastgelegd in een onderzoeksagenda.
Masja van het Hoofd - Beleidsmedewerker

Aanvraag indienen

Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld door de patiëntenkamer en de zorgprofessionalskamer van de Parkinson Adviesraad (PAR) van de Parkinson Vereniging. Uiterlijk in oktober beslist het bestuur van de Parkinson Vereniging op basis van de adviezen van bovengenoemde adviesraden over de toekenning van subsidies voor de subsidieronde 2018.

Vragen over de subsidieronde

Voor vragen over de subsidieronde 2018 van de Parkinson Vereniging kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di en do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies. 

Terug naar boven